Debatt

Det nye behandlingstilbudet til hiv-positive er uholdbart

Fra 1. september må mange norske hiv-pasienter bytte ut medisinene de går på. Årsaken er at staten skal spare penger.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det høres jo tilsynelatende forlokkende ut, for staten sitt vedkommende iallfall. Not so much for de pasientene som får forringet livskvalitet og flere bivirkninger.

Bakgrunnen for denne endringen er at norske helsemyndigheter har vedtatt nye retningslinjer for hvilke medisiner de skal få. De nye anbefalingene går blant annet ut på at det er de billigste medisinene som skal skrives ut. Resultatet av denne endringen for mange pasienter er at de blir mer utsatt for flere bivirkninger, som blant annet nyresvikt, vedvarende hodepine og benskjørhet for å nevne noe.

Eksperter og brukerorganisasjoner reagerer sterkt

I fjor ble 1,8 millioner mennesker smittet med hiv på verdensbasis. Men gode medisiner som holder viruset i sjakk gjør at hivsmittede kan leve med sykdommen. Det er en risiko for at flere slutter med medisiner når de opplever å få bivirkninger. Det kan bety at personer som er under det som i dag kalles vellykket behandling og dermed er uten smitterisiko, kutter ut medisinene og igjen blir smittebærere av viruset.

Flere eksperter og brukerorganisasjoner har reagert sterkt på den nye ordningen. Leder av Norsk forening for infeksjonsmedisin, Olav Lutro, skrev i en pressemelding at han frykter at deres hiv-pasienter har blitt et forhandlingskort mellom myndighetene og legemiddelindustrien. – Hiv-pasienter skal ha livslang behandling. Da er det ikke gunstig at man skifter behandling uten god faglig begrunnelse, sier han.

Hiv Norge uttaler at anbefalingen ikke er til beste for mennesker som lever med hiv. Den er med på å bryte ned en suksesshistorie i norsk medisinsk historie. Fra 1995 har utviklingen av hivlegemidler gått fort, vært billig for helsevesenet og samfunnet, men aller viktigst har den bidratt til å gjøre livet godt, enkelt og gjort mennesker med hiv smittefri. Men nå har altså myndighetene bestemt at staten skal spare 65 millioner kroner. Og det trumfer tydeligvis alt.

Stortinget bør gjøre en ny vurdering

Alle partiene på Stortinget bortsett fra SV stemte for å sette blant annet hivmedisiner ut på anbud. Men det kan da umulig ha vært stortingsflertallets intensjon at resultatet skulle bli at livskvaliteten til hiv-positive skulle forringes. Homonettverket i Arbeiderpartiet mener det er åpenbart at politikerne må gjøre en ny vurdering og i det minste komme med en instruks om at kostnad ikke skal trumfe livskvaliteten til hiv-positive i Norge.

Mer fra: Debatt