Debatt

Kobberspiralsaken: Mens vi venter på Høyesterett

Alle kvinner i Norge har rett til å få prevensjonsveiledning av sin fastlege For noen kvinner er kobberspiralen det aller sikreste hormonfrie valget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

En fastlege får denne uken sin sak rundt samvittighetsreservasjon vurdert i Høyesterett. Hun ønsker ikke å sette inn kobberspiral, da hun er av den oppfatning at dette prevensjonsmiddelet fører til månedlige aborter for kvinner. Denne forståelsen er basert på et feil vitenskapelig grunnlag. Kobberspiral er ikke abortfremkallende, og kunnskapsgrunnlaget for dette er vitenskapelig, evidensbasert og overbevisende (viser til bl.a Amerikansk gynekologisk forening og Verdens helseorganisasjon). Senest i Dagsnytt atten 29. august, refererer Magnar Kleiven, fra Norges Kristelige Legeforening til en vitenskapelig dokumentasjon som støtter deres og den kvinnelige legens overbevisning. Det er ønskelig at denne dokumentasjonen deles offentlig.

Kobberspiralen virker ved at spermier drepes og dermed hindrer at egg blir befruktet. Med andre ord; kobberspiralen har den samme effekt som de hormonelle prevensjonsmidler, som fastlegen hevder hun forskriver.

Spørsmålet er da, hvordan kan en fastlege av samvittighetsgrunner nekte å sette inn en kobberspiral og samtidig forskrive legemidler med samme effekt? Vår antagelse er at hun enten ikke tror på eller velger å forholde seg til den evidensbaserte dokumentasjonen.

I Dagsnytt atten 27. november 2017 hevdet fastlegen at kvinner med behov for spiralinnsetting sendes til kolleger, da hun ser på prosedyren på lik linje med å gjennomføre en abort. Hvis det var spiralens funksjon, hadde fastlegens overbevisning fått støtte i det eksisterende lovverket vedrørende Reservasjonsrett for helsepersonell.

Å hevde at spiral = abort er en påstand med vidtrekkende konsekvenser, og fordrer at den som fremsetter en slik påstand kan understøtte dette med solid dokumentasjon. Vi kan ikke se at slik dokumentasjon foreligger. Satt på spissen, det finnes ingen sammenheng mellom innsetting av kobberspiral som prevensjonsmiddel og provosert abort, ifølge dagens empiriske vitenskapelige kunnskap.

Som invitasjon ber vi Norges Kristelig Legeforening om å frembringe den kunnskapen de mener de besitter, som konkluderer med at kobberspiralen er abortfremkallende. Da er vi selvsagt klare for å innrømme at vi har tatt feil.

Pasienter og samfunnet for øvrig er best tjent med medisinsk vitenskapelige institusjoner som både er transparente og ansvarlige i forvaltningen av den kunnskapen de besitter.

Mer fra: Debatt