Debatt

Svar til "Seks grunner til å kjøpe sex" av Eirik Husby Sæter

Den 20.08.18 skrev forfatter og politietterforsker Eirik Husby Sæter et innlegg hvor han sier at mennesker som kjøper sex skaper ulike bortforklaringer og bagatelliserer hvorfor de kjøper sex. Jeg ønsker ikke å forsvare de menneskene som Sæter beskriver, men jeg har et behov for å forklare at sexkjøp ikke er så svart-hvitt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Gjennom erfaringer som politietterforsker beskriver Husby Sæter en side av saken der han møter et brutalt miljø hvor kvinner som selger sex kan bli voldtatt. Dette kan skje, og det er alvorlig. Likevel tror jeg sexkjøp- og salg er mer nyansert enn det Husby Sæter fremstiller.

Sex og samfunn har et helsetilbud til personer som kjøper sex, som tilbyr smittesjekk og samtaletilbud på klinikken (1). Husby Sæter nevner seks forklaringer til hvorfor mennesker kjøper sex. Flere av menneskene vi møter i klinikken kommer med liknende forklaringer på hvorfor de kjøper sex, men dette gjelder langt i fra alle. Hos sex og samfunn møter vi blant annet mennesker med fysiske begrensinger eller med press om å debutere seksuelt. Vi møter mennesker som angrer og kanskje har kjøpt sex i beruset tilstand, eller som har kjøpt sex fordi de er ensomme. Felles for mange av menneskene vi møter er etterreaksjoner som angst, skam og skyld. Enkelte opplever at sexkjøp strider mot deres verdier, og flere ønsker hjelp til å slutte med å kjøpe sex. De forteller at fristelsen blir for stor og at de, selv om de ikke ønsker det, oppsøker arenaer som tilbyr kjøp av sex (2)

Jeg er for så vidt enig i at mennesker ofte har en tendens til å rasjonalisere fordi de har et behov for å forklare hvorfor de gjør som de gjør. Likevel er sexkjøp, som jeg skrev i en kronikk i Aftenposten i sommer, et komplekst og sammensatt fenomen (2). Samfunnet generelt har ofte forutinntatte og stereotypiske holdninger til hvem sexkjøperen er.

En oppramsing av seks grunner til å kjøpe sex blir derfor litt for snevert. De som kommer til Sex og samfunn er ikke representative for alle som kjøper sex, men gir oss et bilde av hvorfor akkurat de kjøper sex. På samme måte er ikke de Husby Sæter møter i sin hverdag representative for alle som selger eller som kjøper sex. Vi må være forsiktige med å generalisere. Mange av menneskene som benytter seg av tilbudet er preget av skam, stigma og angst. De er ikke bagatelliserende til sexkjøpet, og mener verken orgasmen eller rasjonaliseringen er det viktigste.

  1. www.sexogsamfunn.no
  2. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/P3zQ2J/Sexarbeid-har-blitt-sett-pa-som-noe-uetisk-og-perverst-Hvorfor-kjoper-noen-mennesker-sex--Tale-Stoa

Mer fra: Debatt