Debatt

Hvor miljøvennlig er Oslo egentlig?

I 2019 skal Oslo by og kommune være europeisk miljøby. Vel og bra for det bildet de styrende i Oslo ønsker å skape av byen,men hva legger en i det å være miljøvennlig?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det følger krav om handling bak fagre ord. Da Oslo Sporveier som er ett kommunalt foretak slapp ut fyringsolje fra ett tankanlegg som ikke hadde vært inspisert siden 1964 den 31. mai 2018 var det for oss som miljøorganisasjon en mur av taushet som møtte oss da vi forsøkte få kontakt med bymiljøavdelingen, Brann og redning samt også Sporveien. Alle disse aktørene er kommunalt drevet eller eid.

Oslo kommune var ikke forberedt på det som skjedde, et heller lite utslipp sett i større sammenheng. I fellesferien ble det snakk om et styrt kloakkutslipp på 730 m3 i forbindelse med Follobanen.

Her skulle Oslo kommune ved Vann og avløp ha regi på et utslipp som heldigvis ble kraftig redusert.Pga den oppmerksomhet og det press kommunen ble utsatt for. Det endte likevel med 15 m3 ut. Det kunne vært unngått.

Miljøvernforbundet Øst har bedt kommunen kartlegge kilder til forurensning langs de ulike elveløp i kommunen mtp fremtidige hendelser og forebygging av dette. Vi har ennå ikke mottatt svar fra kommunen. Den politiske ledelse har vært fraværende rundt saken om kloakkutslipp og gjorde en dårlig figur i forbindelse med Sporveien-utslippet.

Sørenga og Alna ser ut til å være den miljømessige salderingsposten for Raymond Johansen og hans folk. Rart da dette er et område som er nytt og skal være attraktivt for folks rekreasjon. På undertegnede virker det som miljøvernet i Oslo er øst-vest-delt.

Avslutningsvis vil jeg minne om Malmøykalven og dumpingsaken der en lagde et såkalt dypvannsdeponi på 65 meter fullt av gift. I regi av Oslo kommune ved Oslo Havn. Et skandaleprosjekt. Miljøvern er mer enn bilfrie gater og vannkarafler.

Mer fra: Debatt