Debatt

Hva om klimaendringer ikke er menneskeskapte?

Det diskuteres om klimaendringer er menneskeskapt eller ikke. Uavhengig av dette, gir de oss utfordringer som må håndteres. Har det da betydning hva klimaendringene skyldes?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg er opptatt av klima og miljø, og tror på menneskeskapte klimaendringer. Jeg tror det er blant de viktigste utfordringene vi har. Også i Norge. Jeg tror vi må gjøre mer for å tilpasse oss. Vi må også redusere utslipp av klimagasser. Jeg er villig til å gjøre mitt, men er som folk flest. Selv om jeg gjerne vil ta tog eller buss, blir fly ofte det mest praktiske, spesielt på jobbreiser. Fritida er for viktig. Skulle gjerne kjørt elbil, men trenger firehjulstrekk for å komme meg på hytta. En Tesla Model X blir for dyrt, spesielt etter at jeg sluttet i «oljå». Og ja, jeg har hevet lønn hos et oljeselskap. Jeg likte både jobben og pengene. Derfor har jeg ofte sagt, helt oppriktig, at jeg skulle ønske mennesker ikke påvirket klima. Tanken er befriende, men er det virkelig bedre?

Det er et uomtvistelig faktum at klima endrer seg. Det er også klimaskeptikere og -realister enig i. Naturlig variasjon er gjerne kjernen i argumentasjonen. Strålingsaktivitet fra sola varierer over tid, blant annet med en «kort» syklus på elleve år. Endring i solaktivitet er også anerkjent av FNs klimapanel som en av årsakene til den globale oppvarmingen etter den industrielle revolusjon. Det er altså ikke noe klimaforskere prøver å holde hemmelig. Det er også andre drivere, fra kontinentalplatenes bevegelse til vulkanutbrudd og jordens helning. Til sist har en interne variasjoner i klimasystemet, hvor El Niño kanskje er den viktigste.

Så langt er ingen uenige. Uenigheten oppstår når en skal forklare globalt stigende gjennomsnittstemperaturer fra den industrielle revolusjon til i dag. Vi som tror endringene er menneskeskapt, mener at klimagassene er driveren. Høyere konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren fører til at mindre stråling «slipper ut». Dette fører igjen til økt utslipp av klimagasser, eksempelvis metangass frigjort fra permafrost. På motsatt side hevdes det at virkningen er motsatt, altså at konsentrasjonen av klimagasser øker med temperaturen. Det er naturlige variasjoner, eksempelvis solflekkaktivitet, som øker temperaturen. Begge argumenter forklarer sammenhengen mellom temperatur og konsentrasjonen av klimagasser.

Kort oppsummert: dersom klimaendringer skyldes utslipp av klimagasser, må disse kuttes om vi skal stabilisere endringene. En reversering er ikke mulig innenfor overskuelig fremtid, da karbondioksid er gjesten som blir til langt utpå morgenkvisten (men gjerne tar seg en dukkert og tisser i bassenget, noe vi kommer tilbake til). Skyldes endringene naturlige variasjoner, kan vi fyre på med fossile brensler som det ikke finnes en morgendag, altså business as usual. I tillegg vil vi igjen få et kaldere klima, helt av seg selv. Jeg har ikke sett klimaskeptikere eller klimarealister komme med et anslag på når dette skjer.

Uavhengig av forklaringsmodell, har klimaendringer negative konsekvenser. Temperaturendringer gir endrede vilkår for mennesker, planter og dyr. Skoger har brent ned, polarisen forsvinner, isbreer smelter og vi har flere tilfeller av alvorlig tørke. Flere arter er truet, andre har migrert. Noen har dødd ut, mens få har tilpasset seg. Dette påvirker også mennesker. Dyr og planter har ofte viktige funksjoner i naturen, fra trær som stabiliserer elvebredder til rødreven som begrenser bestanden av gnagere. Det er som et jengatårn. Det er vanskelig å si hvor mange klosser som kan fjernes før det kollapser. Det påvirker også mennesker mer direkte, fra tørke som gir vannmangel og feilslåtte avlinger, til flomhendelser som ødelegger bebyggelse og infrastruktur.

Vi kan heller ikke fortsette som vi stevner. Vi bor på en planet med flere begrensede ressurser. Olje og gass er blant disse. Uavhengig av klimaendringer er vi på et tidspunkt nødt til å gjøre oss uavhengige av fossile brensler. Dette forsterkes av et stadig økende energibehov. Det er selvsagt flere ressurser som ikke er fornybare. Det gir utfordringer for et stadig økende forbruk, men ikke nødvendigvis knyttet for klima. Det er verre med flere av de fornybare ressursene. En fortsatt avhengighet av fossile brensler vil føre til utslipp av karbondioksid i atmosfæren, uavhengig av om dette påvirker klima eller ikke. Dette gir igjen, ifølge Henryloven, mer karbondioksid i havet som fører til forsuring. Problemet med forsuring er at det påvirker mange plankton (og koraller), og disse utgjør grunnmuren i næringskjeden i havet. Kort oppsummert, havforsuring kan fjerne grunnlaget for menneskelig havbruk. Det er ikke bare havet som blir surt. Utslipp av svovel og nitrogen gir sur nedbør. Dette påvirker vann og vassdrag. I Norge har dette blant annet ført til reduserte laksebestander. I andre land som Tyskland og Canada har sur nedbør ført til omfattende skogdød. Dette fører igjen til redusert biologisk mangfold, som igjen kan øke faren for store skogbranner.

La oss gå tilbake til starten: hva om klimaendringene ikke er menneskeskapt? Vi vil få et kaldere klima og mindre ekstremt vær. Vi vet imidlertid ikke når, og som utallige generasjoner før oss, er vi nødt til å tilpasse oss det klima vi har. Vi må også bære kostnadene av skadene som oppstår frem til dette skjer. Noe kan ikke erstattes. Arter som dør ut er borte for all tid. Andre kan komme tilbake, men perspektivet er langt, korallrev tar 5-10.000 år å bygge opp. Dersom vi ikke ønsker å forverre situasjonen, er vi likevel nødt å kutte avhengigheten av fossile brensler, og helst før vi har pumpet reservoarene tørre. Det er likevel ikke dette som er det mest skremmende. Er variasjonene naturlige, har ikke vi skylda. Det er en mager trøst. Naturlige variasjoner kan også bety et betraktelig varmere klima. Nedsiden er den samme. Forskjellen er at vi da må anerkjenne at vi er helt uten påvirkningsevne. Det blir som en dårlig omgang med dataspillet Civilization, uten juksekoder eller restart. Jeg håper inderlig klimaendringene er menneskeskapte. For da har vi en mulighet til å redde oss selv.