Debatt

Vi sier JA til egenandelsordning for tenner

Tiden er moden for at munn- og tannhelse blir en del av det offentlige helsetilbudet. Tannhelsetjenester er dyrt både for foreldre til barn som trenger tannregulering og for voksne. Det blir feil at det største sosiale gapet i Norge skal være munnen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Munnen er en del av kroppen og sykdommer i munnen henger tett sammen med sykdommer andre steder i kroppen. Helsetjenester er i praksis gratis i Norge. Alle voksne betaler en egenandel når du oppsøker lege, tar blodprøve, har behov for fysioterapi eller andre helserelaterte tjenester. Det har vært et politisk mål å holde egenandelen på et lavt nivå slik at alle skal ha råd til nødvendig helsehjelp.

Lav inntekt medfører færre tannlegebesøk

I Pensjonistforbundet hører vi fra tid til annen om eldre som venter med å oppsøke helsehjelp på grunn av dårlig råd. Egenandelstak 1 i 2018 er på 2 258 kroner, noe som utgjør en betydelig sum hvis du er enslig minstepensjonist. Behandling hos tannlege er en mye høyere kostnad. Rotfylling av en tann koster gjerne 4-6 000 kroner. Må du sette krone på tannen koster det gjerne 6 000 kroner til. Det er heller ikke uvanlig å ende opp med en tannlegeregning på 100 000 kroner. Noen diagnoser gir deg refusjon i kostnadene fra det offentlige, men gratis er det ikke. Undersøkelser fra både Sverige og Norge vister at de med lav inntekt går sjeldnere til tannlegen enn andre grupper. Ingen må tro at lav inntekt fører til bedre tannhelse. Det er vel heller tvert imot!

Dette underbygges av undersøkelser som Fagforbundet Ung har gjort og som viser at urovekkende mange unge unnlater å gå til tannlegen på grunn av dårlig råd. Og nå varsler regjeringen at den vil fjerne refusjon for tannregulering for barn. Vi er imot at tilstanden i munnen forteller noe om inntekten til deg eller foreldrene dine.

Bivirkning av medisiner

Dagens pensjonister kalles amalgamgenerasjonen. Vi vokste opp før fluorskylling og fluortannkrem var en del av den daglige rutinen. Noen av oss vokste opp i områder med dårlig tilgang til tannleger. Og når vi først kom til tannlegen, var det gjerne mye å gjøre.

Men munn- og tannhelse er mer enn hull i tennene. Munntørrhet er en kjent bivirkning av noen av de vanligste medisinene mot for eksempel psykiske lidelser, i tillegg til at en del sykdommer også gir munntørrhet. Og med lite spytt i munnen øker forekomsten av karies. En undersøkelse blant Pensjonistforbundets medlemmer viste at 47 prosent hadde hull i tennene ved forrige tannlegebesøk.

God munn- og tannhelse forebygger også for underernæring blant de eldste. Over halvparten av dagens eldre lider av underernæring. Jo færre tenner jo større sjanse for underernæring. En gruppe som er spesielt utsatt er eldre med demens som sliter med det daglige tannstellet.

Vi vil ha egenandelsordning for tenner

Pensjonistforbundet vil at munn- og tannhelse blir en del av den offentlige helsetjenesten. Gjerne organisert etter samme system som fastlegeordningen, med fasttannleger, egenandelstak og en spesialisttjeneste for de alvorlige tilfellene. Dessverre er det mange som avviser en tannhelsereform med at det blir for dyrt. De som mener det kan ikke ha regnet på de psykiske og fysiske lidelser som dårlig munn- og tannhelse fører til av sosial isolasjon, underernæring og sykdommer.

Egenandelsordninger er mindre byråkratiske og virker utjamnende og når alle i Norge.

I Sverige får alle et årlig beløp til undersøking og behandling. I tillegg får du dekket 50 prosent av utgifter over 3 000 kroner etter referanseprislisten, og 85 prosent av utgifter over 15 000 kroner etter referanseprislisten.

I Norge er det gratis tannbehandling for barn mellom 0 og 18 år og de mellom 18 til 20 år betaler 25 prosent. Personer på institusjoner som sykehjem eller personer som mottar hjemmesykepleie har gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Men det hjelper ikke å ha rett, når du av helsemessige årsaker ikke klarer å komme deg til tannlegen. Mange kjenner heller ikke til at de har rett på gratis tannbehandling.

Vi trenger en tannhelsereform for alle. Det blir stadig flere eldre. Paradokset er at en tannhelsereform som Pensjonistforbundet foreslår vil bli billigere over tid, når fluorgenerasjonen blir pensjonister.

Mer fra: Debatt