Debatt

Kvinnelige psykologer og mennene

At man skal vente til andelen menn på psykologistudiet er «lav nok» med å sette inn tiltak, framstår som underlig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fire av fem psykologistudenter er kvinner. Hvem skal menn snakke med, spurte Morgenbladet fredag. Saken dreier seg om at Universitetet i Oslo ønsker å kvotere inn menn på psykologistudiet. De har søkt og fått blankt avslag fra Kunnskapsdepartementet. Årsaken er at kvoteordninger først kan benyttes når et studium har mindre enn 20 prosent av det ene kjønnet.

Statsråd for høyere utdanning, Iselin Nybø (V), mener UiO må jobbe med rekrutteringen og ta bedre vare på de mannlige psykologistudentene. Kjønnsbalansen er verre på andre studier. Det har hun rett i, men det framstår som svært rigid og firkantet at ikke UiO skal kunne bruke tilleggspoeng som et rekrutteringstiltak, fordi andelen menn ligger noen få prosent over departementets krav. Her bør det være rom for å bruke skjønn.

UiO ber om å få bruke dette tiltaket, nettopp fordi de tror det kan bidra til å øke rekrutteringen. Et studiemiljø med bedre kjønnsbalanse vil trolig oppleves som bedre for studentene, og det kan bidra til at flere faktisk fullfører. At man skal vente til andelen menn er «lav nok» med å sette inn tiltak, framstår som underlig.

Flere sykepleierutdanninger har tatt i bruk tilleggspoeng for menn, med hell. Også barnevernsutdanningen ved OsloMet har søkt om å få benytte kvotering. Der har andelen menn vært mellom fem og 16 prosent de siste fire årene. 
Kunnskapsdepartementet bør se alvorlig på institusjonenes ønsker om kvotering. At vi får en kvinnedominans innen psykisk helse, barnevern, og andre yrker som utgjør en viktig del av velferdsstatens hjelpeapparat, er ikke optimalt. Ikke fordi menn ikke kan snakke med kvinner, men fordi det er viktig med fagmiljøer som har en bredde av perspektiver. Et utdanningssystem der kun karaktersnitt skal vektlegges, legger ikke til rette for det.

Mer fra: Debatt