Debatt

Bryr seg ikke om fakta

Regjeringen anser studentboliger som essensielt, likevel nedprioriteres de år etter år.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Innlegget er skrevet sammen med Bjørn Olav Østeby, Leder av Studenttinget HVL, Martin Horgen, Eksternansvarlig BIS og Kristoffer Bakke, Eksternansvarlig NHHS.

«Bokostnader er studentens største utgift, og rimelige boliger vil i mange tilfeller være en forutsetning for i det hele tatt å kunne begynne på høyere utdanning», slår stortingsmeldingen «Kvalitet i høyere utdanning» fast. Likevel stagnerer byggingen av studentboliger og studentboligene blir presset ut av byene ettersom tilskuddene er for lave. Regjeringen anser studentboliger som essensielt, likevel nedprioriteres de år etter år.

I Dagsnytt atten 23. juli mente statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch at vi ikke kan bygge flere studentboliger fordi vi ikke har nok informasjon. Hun viser til at statlige bevilgninger er til stede, men at samskipnadene ikke bygger boliger. Her tar Borsch og regjeringen feil. Hvert år slipper Norsk Studentorganisasjon (NSO) studentboligundersøkelsen. Undersøkelsen er den viktigste kilden til informasjon om hvordan studenter i Norge bor. Den inneholder informasjon om hvert enkelt studiested og samskipnad, deres dekningsprosent og den nasjonale situasjonen. Så Borsch og kunnskapsdepartementet tar feil. Informasjonen foreligger, den bare ignoreres.

Det er dermed tydelig hvorfor det ikke bygges studentboliger. Kostnadsrammene og de statlige bevilgningene er ikke nok for å gi studentene et godt boligtilbud. Tidligere dekket staten 60 prosent av kostnadene for bygging av studentboliger – som resulterte i boliger med en leiepris som ikke gikk utover en svak studentøkonomi. I dag er tilskuddet på 35 prosent. Dette resulterer i dyrere studentboliger, og en presset studentøkonomi vil bli enda svakere.

Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til studentbolig, desto mindre presset blir det private leiemarkedet. Norge mangler 14.000 studentboliger for å nå NSOs krav om 20 prosent dekningsgrad. Dekningsgrad viser til hvor mange studentboliger som finnes innenfor en samskipnad i forhold til antall studenter.

Samskipnaden på Vestlandet, Sammen, har en dekningsgrad på 12,84 prosent. Campus Stord har så lite som 10,16 prosent. I år kommer Bergen dårlig ut med en dekningsgrad på 12,40 prosent – dårligst av de fem største byene i landet. Det vil si at 12,40 prosent av studentene i Bergen har tilgang på studentbolig. Til sammenligning er det nasjonale tallet 14,56 prosent.

Studentorganisasjonene i Bergen ser at man ikke har råd til å bygge mer uten at det går på bekostning av studentene. Vi ønsker å øke både kostnadsrammen og det statlige tilskuddet, men regjeringen vil ikke engang lese faktagrunnlaget som eksisterer, og velger å skylde på samskipnadene.

Til og med samskipnadsrådet, samarbeidsorganet for alle landets studentsamskipnader, har skjønt at tilskuddet og kostnadsrammen er for lav og kommet med en felles uttalelse: «For å holde husleien til studentene lave, må tilskuddsandelen økes til 50 prosent.» Samskipnadene har lyst til å bygge studentboliger, men har ikke råd til å bygge i hensiktsmessige områder når tilskuddet og kostnadsrammen er så lavt som i dag. Klarere kan det ikke bli. Borsch og Regjeringen bryr seg svært lite om faktagrunnlaget og uttalelsene fra NSO og samskipnadene, men påberoper seg likevel å være på studentenes side.

Mer fra: Debatt