Debatt

Barnevernsbarnas beste

Dersom man senker kravene til kompetanse på bakgrunn av at man ikke får rekruttert barnevernspedagoger og sosionomer, får man ikke et bedre barnevern.

Bilde 1 av 2
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ikke «hvem som helst» kan undervise barna våre, men «hvem som helst» kan ha ansvar for barna i barnevernet. Har ikke barnevernsbarna rett til å bli møtt med kompetanse?

Det er på tide å sørge for barnevernsbarnas beste. Det er på tide å gjøre det attraktivt å jobbe i barnevernstjenesten og det er på tide å sikre kompetanse. Tall fra SSB viser at kompetansen i barnevernstjenestene er svært forskjellig mellom kommuner, og mellom fylker. FO og LFB sine medlemmer og tillitsvalgte opplever stadig oftere at det åpnes for å senke kravene for å jobbe i barnevernstjenesten.

Vi setter alle pris på at vi blir møtt av kompetent personell i livets faser; Sertifiserte jordmødre møter vordende foreldre. Det stilles kompetansekrav for å kunne undervise i skole. Skulle du bli akutt syk kan du stole på at du blir møtt av sykepleiere eller leger på legevakten. Barn og familier som har behov for hjelp fra barnevernet kan derimot ikke stole på at de møter ansatte med relevant kompetanse om de kontakter barnevernstjenesten. Barnevernspedagoger og sosionomer utgjør kjernekompetansen i barnevernet. Dersom man senker kravene til kompetanse på bakgrunn av at man ikke får rekruttert barnevernspedagoger og sosionomer, får man ikke et bedre barnevern. Lovfesting av kompetansekrav må inn i ny barnevernslov.

Det er utdanningene til barnevernspedagog og sosionom som gir den helhetlige kompetansen som er nødvendig for å jobbe i barnevernstjenesten. Det må slås fast gjennom lovfesting av kompetansekrav at barnevernspedagoger og sosionomer er kjernekompetansen i kommunal barnevernstjeneste. I Arendal har barnevernet vært igjennom en kritisk situasjon. I 2017 ble det lagt fram en evaluering av tjenestene. Der kom det fram at ansatte i barnevernstjenesten ønsket kontinuerlig fagutvikling, men manglet rammene for å gjøre det mulig. Det samme ser man flere steder i landet.

Ansatte må sikres tid til fagutvikling. Bemanningsnorm, øremerkede midler til flere ansatte og en andel stillinger med krav til master vil bidra til dette. Under Arendalsuka skal vi besøke barnevernstjenesten i Arendal for å lære. I tillegg arrangerer vi et frokostseminar om kompetanse i barnevernet torsdag 16.08.

Mer fra: Debatt