Debatt

Et felles klimaprosjekt

I en kronikk i Dagsavisen peker lederen av Zero, Marius Holm, på klimakampen mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Han hevder diskusjonen om kutt «hjemme» eller «ute» er en kunstig polarisering som skygger over den viktigere diskusjonen om hvordan Norge kan gjøre en størst mulig global forskjell.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg er enig, selv om resonnementet mitt kanskje skiller seg litt fra Holms: Diskusjonen om kutt «hjemme» eller «ute» er kunstig fordi venstresiden hevder vi ikke har offensive utslippsmål hjemme, og heller vil «kjøpe oss fri» med kvotekjøp. Dette er rett og slett feil. Når vi fremhever bilateralt samarbeid, i tillegg til kuttene vi skal gjøre hjemme, er det nettopp fordi vi ønsker diskusjonen Holm etterlyser. Dessverre har internasjonalt samarbeid begynt å få et dårlig ry i klimadebatten, fordi venstresiden ønsker polarisering.

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I tillegg skal klimagassutslippene kuttes med minst 40 prosent innen 2030. Samtidig skal vi være pådrivere for at de globale utslippene går ned. Aldri før har Norge hatt mer ambisiøse klimamål.

I vår sa det borgerlige flertallet og Senterpartiet (!) ja til å knytte Norges klimapolitikk opp mot EUs. Store utslippskutt skal tas i Norge, samtidig som vi vil bruke mekanismene i systemet for å få utslippene i Europa ned. Det øker sannsynligheten for å nå målene, og sørger for mest mulig effektiv bruk av ressurser.

Når SV, med dårlig begrunnet proteksjonisme, stemmer mot et samarbeid om fornybar energi i Europa for å få ned bruken av kull, må vi utfordre dem på det. At de har sluppet unna med et så klimafiendtlig standpunkt er ikke til å tro.

Når Ap ikke lenger vil bruke mulighetene et europeisk samarbeid gir, og forsøker å gi inntrykk av at vi som ønsker samarbeid vil «kjøpe oss fri», må vi gå i rette med dem. Vrangforestillingene må ut av klimadebatten.

De politiske partiene må sørge for å heve hverandres ambisjonsnivå. Det gjelder både nasjonalt og globalt. Dessverre skjer det altfor sjeldent med det utgangspunkt Holm legger opp til.

Holm hevder at Høyre bør applaudere Aps flytting i klimapolitikken. Det er det ingen grunn til. Vi trenger en felles front for globalt samarbeid i den norske klimadebatten. Fortsetter utviklingen i den norske debatten slik det er nå, tar vi to steg tilbake.