Debatt

Politisk jug og fanteri

Med Sylvi Listhaug kom løgnen også inn i norsk politisk debatt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

De fleste amerikanske presidenter har vært politisk brutale og ofte rene løgnhalser. Pentagon-papirene avslørte at presidentene Kennedy, Johnson og Nixon alle løy om Vietnamkrigen. Verst var Nixon. Han løy også om Watergate. Det førte til Nixons avgang.

Den største løgnhalsen av dem alle er nok likevel Donald Trump. Washington Post har en løpende faktasjekk av Trump. Sjekken avslører at presidentens løgner og usannheter øker i omfang. Ved utgangen av mai hadde Donald Trump kommet med 3.261 usannheter og villedende påstander. De fleste løgnhistoriene kommer i form av Twitter-meldinger. Donald Trump sender 11 Twitter-meldinger hver dag. Det er flere enn noensinne tidligere.

Trump er ikke den eneste statssjefen som juger. Russlands Putin er i samme båt. I Europa øker den politiske løgnen i takt med de populistiske høyrepartienes utbredelse. Det er ikke bare i krig at sannheten er det første offer. Når demokratiene forvitrer, tyter løgnhalsene fram.

I fredstid har Norge vært velsignet med en fredelig og demokratisk politisk kultur. Alle norske statsministre har vært skikkelige mennesker. Alle har holdt den demokratiske fanen høyt. Ingen av dem har brukt løgnen som politisk våpen. Retorikken kan ha vært skarp og hard. Valgbløffene har vært mange. Statsministerne har mange ganger forsøkt å skjule sannheten, spesielt for mediene. Statsminister Per Borten (1965–1971) sa en gang at en statsminister av og til var nødt til å lyve. Det vakte oppsikt. Per Borten (Sp) var selv ingen løgner. Han var bare veldig omtrentlig i sine uttalelser.

Sammenlignet med andre land har norsk politisk debatt holdt et høyt nivå. Derfor reagerer så mange nordmenn på Donald Trumps løgnhistorier og oppførsel.

Med Sylvi Listhaugs (Frp) inntreden i norsk toppolitikk skjedde det noe nytt. Som statsråd fra 2013 til 2018 fikk hun saklig sett utrettet veldig lite. Hun var en svak landbruksminister, en dårlig innvandringsminister og en katastrofe i sine to måneder som justisminister. Hennes politiske oppførsel, harde utfall mot asylsøkere og grove retorikk sjokkerte.

Sylvi Listhaug er den første statsråd her i landet som har sett på statsrådsjobben som en talerstol for sin egne meninger. Til slutt tråkket hun over. Hun la ut et bilde av maskerte menn med våpen på Facebook med følgende tekst: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.» I stortingsdebatten demonstrerte hun sin stahet og overbevisning om at Sylvi Listhaug ikke kan gjøre feil. Hun ville ikke beklage sitt overtramp på en ordentlig måte. Det ble hennes bane som statsråd.

Nå er hun i gang igjen. Også denne gangen på Facebook i ren Trump-stil. Listhaug skrev: «Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?»

Faktisk.no faktasjekket påstanden og kom til at den var helt feil. St. Halvardshjemmet ble lagt ned fordi Kirkens Bymisjon, som drev det, ikke fikk fornyet driftsavtalen med Oslo kommune. Bygningen tilfredsstilte ikke de kvalitetskriteriene Oslo kommune stiller til sykehjem. Blant annet hadde ikke beboerne egne bad på rommene. Administrasjonen i Oslo kommune fulgte en plan som hadde blitt lagt fram av det borgerlige byrådet, der Sylvi Listhaug var med som eldrebyråd. Planen slo fast at St. Halvardshjemmet var uegnet for sykehjemsdrift. De siste beboerne på hjemmet flyttet ut et halvt år før Kirkens Bymisjon etablerte akuttovernatting for fattige tilreisende i bygningen. Det var Bymisjonen selv som bestemte seg for å flytte overnattingen til det nedlagte sykehjemmet, og ikke byrådet.

En normal stortingspolitiker ville ha lagt seg helt flat og beklaget etter å ha blitt tatt i en blank løgn. Men ikke Sylvi Listhaug. Hun hevder at ingen ting at det hun har skrevet er feil. Sylvi Listhaug ligner ubehagelig på Donald Trump. Hun forsøpler norsk politikk.

Mer fra: Debatt