Debatt

Alle skal kunne være seg selv på jobben

Som president i en av Norges største fagorganisasjoner i arbeidslivet påligger det meg en plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven å «arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av (…) seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er en plikt jeg tar på største alvor.

Hvis man ikke kan kunne være seg selv på jobben, være trygg for at man respekteres for den man er og det livet man lever, hvordan skal man da komme gjennom dagene? Hvis man skal være redd for at noen skal vite at man lever sammen med en av samme kjønn, hvordan skal man kunne ta del i de trivielle samtale rundt lunsjbordet der man deler anekdoter fra eget hverdagsliv? Hvordan blir dagen på jobb om man hører kollegaene vitse om «homser» og «transer» og ler høyt i det åpne landskapet?

Vi tilbringer en betydelig del av timene og dagene på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet har svært stor betydning for helsa vår, både mentalt og fysisk. Å ha et godt arbeidsmiljø gir oss energi, det gir sosial tilhørighet som er viktig for oss mennesker. Tilsvarende er en utrygg situasjon i arbeidsmiljøet energitappende, og kan ta fra oss den viktige sosiale tilhørigheten.

34 prosent av homofile britiske ingeniører velger å ikke være åpne om legningen sin på jobb, viste en undersøkelse av ingeniørorganisasjonen Engineering and Technology få år tilbake

Jeg håper og tror at vi ikke har er like dårlige tall i Norge. Men det er nedslående at det fortsatt finnes arbeidsplasser der det vitses om seksuell legning, der homo brukes som et skjellsord og der LHBTI-personer opplever utenforskap og utrygghet. Èn av ti lesbiske, homofile og bifile har opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering. En spørreundersøkelse blant NITOs medlemmer (juni 2017) viser at om lag èn av ti oppgir at de hører ordet "homo" bli brukt som slengbemerkning på sin arbeidsplass. Og da har vi ikke spurt om hvordan det oppleves å være transperson …

I NITO er vi stolte av at flere av våre medlemmer deltar i Pride-parader rundt om i landet. I år er det første gang en bedriftsgruppe i NITO går i paraden i Oslo. NITO ved Oslo Universitetssykehus vil benytte anledningen til å vise at vi er en åpen organisasjon som bryr oss.

Mange forbinder paraden med farger og fjær, kjoler og fjas. Det er gøy og moro. Men det er fint, og for noen overraskende, å se at mange grupperinger, også fagforeninger, bare går i paraden, i vanlige klær, for å vise sin støtte til saken.

Som fagforening er vårt ansvar å ha en tydelig holdning. Diskriminering på arbeidsplassen er ikke greit, det er faktisk ikke lov. Vi må være tydelig overfor tillitsvalgte og medlemmer; som NITO-representant har du et ansvar for å bidra til en inkluderende arbeidsplass og organisasjon.

Mer fra: Debatt