Debatt

Alkoholproblemer blant eldre

Alkoholbruken blant eldre øker. Dagens eldre har doblet sitt alkoholkonsum på bare et par tiår.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
En helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag viser at 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år, bruker vanedannende legemidler. Alkohol kan også påvirke andre typer legemidler og problembruk kan hindre medisinering for tilstander som diabetes og høyt blodtrykk. Utfordringene kan stille eldre ut av stand til å ivareta seg selv.
 
Fenomenet eldre og alkoholproblemer anses ofte som skjult eller som et ikke-eksisterende problem. Mange eldre ønsker ikke å snakke om det på grunn av opplevd skam og skyld. Tusener lever med den berømte elefanten i rommet. Ofte våger verken pårørende eller helsepersonell å spørre om alkoholvaner eller adressere alkoholrelaterte problemer.
 
Tegn på alkoholproblematikk er dessuten vanskeligere å gjenkjenne hos eldre fordi de ofte likner generelle alderskomplikasjoner som depresjon, dehydrering, forvirrelsestilstander og demens. Rusproblemer er enklere å takle når man er yngre, fri for sykdom, stadig har en partner og ambisjoner om en fremtid.
 
Alle tåler de forskjellige rusmidler forskjellig. Kriminaliseringen av alternativene til alkohol, har skapt en irrasjonell demonisering av de øvrige rusmidlene. En bivirkning av dette er irrasjonell bagatellisering av alkoholens skadepotensiale og avhengighetsgrad. Særlig gjelder dette for eldre.
 
De eldre er generelt mer alkoholliberale, men har større avstand til andre rusmidler enn yngre. Ny kunnskap om rusmidlene setter alkohol øverst på listen av rusmidler, hva gjelder skadevirkninger og avhengighetsfare.
 
Alkoholbrukeren er ansett som en av oss. Man får lett forståelse for påbegynt og kontinuerlig alkoholbruk, men sjelden forståelse for kontrolltap. Samtidig får man sjelden forståelse for påbegynt og kontinuerlig bruk av andre rusmidler, men stor forståelse for å ha mistet kontrollen på dem. Rundt ti prosent av alle rusmiddelbrukere mister etterhvert kontroll på bruken, uavhengig av hvilket rusmiddel. Særlig av eldre og spesielt kvinner er det forventet at man bare skal kunne skjerpe seg.
 
Disse utfordringene er spesifikke for eldre med rusproblemer og grunnleggende viktig å ta til etterretning, skal vi kunne forebygge noe av trykket av den kommende eldrebølgen. Vi må bli dristigere og ærligere i samtaler med våre nære. Og helsepersonell må bli flinkere til å både spørre og være direkte. Det er ingen grunn til rette noen pekefinger. Det er en særlig belastning å ha høy alder og et samtidig rusproblem.
 
Et langt liv fortjener en verdig slutt, både for en selv og for sine pårørende. Eldre med rusproblemer må også våge å se realiteten i øynene. Drikker du flere enheter mer enn to dager i uken? Klarer du ikke sosiale sammenkomster uten alkohol? Eller gruer du deg fordi du ikke kan drikke før selskapet er oppløst? Er du redd for hva alkoholbruken din gjør med helsen din, og angrer etter inntak? Da er min oppfordring at du tar det opp med legen din. Alkoholproblemer er en naturlig konsekvens i et land med sterkt utbredt alkoholkultur og er ingenting å skjemmes for.

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk

Mer fra: Debatt