Debatt

Klassesamfunnet Norge - Klassetilhørighet - avgjør belønning/straff

Din klassetilhørighet veil svært ofte være avgjørende for om du får belønning eller straff

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

KLASSESAMFUNNET NORGE - KLASSETILHØRIGHET  AVGJØR -  BELØNNING ELLER STRAFF

Din klassetilhørighet ved  vil svært ofte være avgjørende for om du får belønning eller straff ved eventuelle lovbrudd. Dette bekreftes gang på gang og eksemplene er altfor mange.

Viser til Brennpunkt og NRK Dagsnytt. Juks med prøvesvar ved patologisk avdeling Drammen sykehus. Avdelingssjefen er ansvarlig for prøvejuksene og bestemte at alle prøvesvar skulle dobbeltsigneres. Han er også ansvarlig for at avdelingen urettmessig mottok snaut 18 millioner fra HELFO i perioden 2002 – 2016, samt at flere menneskeliv ble satt på spill. Deriblant en småbarnsmor som fikk sin kreftdiagnose fem år for sent.

Avdelingssjefen har fratrådt sin stilling uten å miste sin legelisens og fikk en fet gavepakke på 1,4 millioner. Han får ingen straff da politiet har frafalt siktelsen.

Dessverre har vi flere eksempler som bekrefter at høystatusgrupper slipper straff og lavstatusgrupper får straff.

Konsernsjefen og medansvarlige i ledelsen i DNB hjalp sine rike kunder til å flytte deres fete formuer til skatteparadiser. Dette dreier seg om millioner som har blitt underslått fra fellesskapet. Etter det jeg vet har ingen av disse fått straff.

De fleste vet at trygdesvindel straffes hardt. NAV, politiet og domstolene ser svært alvorlig på trygdesvindel. Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 skal straffes med fengsel. Men tror du Høyesterett vil uttale at prøvesvindel fra sykehus over 90 000 skal straffes med fengsel ? I vårt klassesamfunn tror ikke jeg at dette vil skje.

Dom i Tingretten : Kvinne 41 år mottok 275 600 i dagpenger. Hun oppga til NAV at hun hadde jobbet 68,5 timer mens hun i virkeligheten hadde jobbet 1586 timer. Straffen ble 30 dagers ubetinget fengsel og to års prøvetid pluss at hun må tilbakebetale det hun har fått for mye.

Dom i Tingretten : Kvinne 35 år og etbarnsmor fikk utbetalt 24 427 for mye pga uriktige opplysninger. Hun tilstod umiddelbart og hadde tidlig i saken gjort avtale med NAV om tilbakebetaling. Likevel måtte hun sone 27 dager bak murene.

Klasseforskjellene er tydelige.

Avdelingssjefen ved Patologen på Drammen sykehus slipper straff, mister ikke sin autorisasjon som lege, slipper å tilbakebetale beløpet på snaut 18 millioner til HELFO. Meg bekjent har han heller ikke blitt pålagt å utbetale erstatning til småbarnsmoren som fikk kreftdiagnosen fem år for sent. Men derimot har han fått en fallskjerm på 1,4 millioner.

Kvinnene som til sammen mottok drøyt 300 000 for mye fra NAV må tilbakebetale dette. I tillegg må de til sammen sone 57 dager i fengsel.

Norge er et samfunn med store forskjeller – et samfunn uten rettssikkerhet for lavstatusgruppene og et samfunn der høystatusgruppene blir beskyttet av makteliten.

Gunn Pound

Mer fra: Debatt