Debatt

Ytringsfrihet i Osloskolen?

Vi mener at ytringsfriheten vår er satt under press.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

81 lærere fra Nydalen skole gir Simon Malkenes sin fulle støtte, og mener han har blitt behandlet på en uakseptabel måte. De skriver at Osloskolen har et alvorlig problem med en ledelseskultur, som fører til frykt og usikkerhet blant de ansatte. Lærerne oppfordrer andre skoler til å ytre seg i denne viktige debatten. Vi, 363 lærere i Osloskolen, tar oppfordringen. Vi mener at ytringsfriheten vår er satt under press.

I TV-debatten på NRK torsdag 26. april kommer det fram urovekkende opplysninger om ytringskulturen: Hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo, Einar Osnes, beskriver en fryktkultur der mange ansatte ikke tør å ytre seg, fordi de blant annet er redde for å skade skolens omdømme. I følge Osnes har dette ført til at meldinger om vold og trusler i skolehverdagen underrapporteres.

Vi kan ikke stå inne for et slikt skolesystem, og forventer av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen rydder opp. Nestlederen i Utdanningskomiteen i Oslo Kommune, Eivor Evenrud, har blitt kontaktet av mange lærere som forteller at de har blitt kalt inn på teppet av skoleledelsen etter at de har ytret seg offentlig. Evenrud har snakket med lærere som forteller at de har blitt bedt om å fjerne kommentarer eller innlegg de har delt på Facebook. Disse historiene underbygger lektorlagets medlemsundersøkelse fra 2017, som viser at flere enn 4 av 10 av lektorlagets lærere er redde for å ytre seg kritisk om egen arbeidsplass i frykt for negative reaksjoner.

Det er vi lærere som kjenner barnas skolehverdag best. Vi er sammen med elevene våre hver dag. Politikere, direktører, byråkrater og skoleledelse er langt unna klasserommet, og er avhengige av våre erfaringer for å hjelpe elevene på best mulig måte. Norsk offentlighet er ikke tjent med en skoledebatt uten vår stemme. Foreldre og unge må være trygge på at skolen gir et sannferdig bilde av elevenes skolehverdag. De skal være trygge på at kritikkverdige forhold ikke skyves under teppet fordi skolen ønsker et godt omdømme. Foreldre og unge skal være trygge på at vi lærere er tro mot vårt samfunnsmandat og vår profesjonsetiske plattform. Derfor må lærere også kunne peke på negative sider av skolesystemet uten frykt for represalier. Vi ønsker derfor en ny tillitsreform og åpenhetskultur velkommen. Det er på høy tid, for noen har tydeligvis glemt at klasserommet skal være en arena for kritisk tenkning. Forholdene som er avdekket i Osloskolen er uakseptable.

Mer fra: Debatt