Debatt

Handel sikrer norske arbeidsplasser

Få land er så avhengig av handel med andre som Norge. Vi er en liten, åpen økonomi og har alt å vinne på åpne handelskanaler og tette relasjoner med våre handelspartnere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norges velstand er tuftet på handel med Europa og verden for øvrig. Bedrifter som Yara, som har hovedkontor på Skøyen i Oslo, er en verdensledende gjødselprodusent. Deres omsetning er på 95,2 milliarder årlig. Yara kan ikke bare vise til vekst gjennom handel med andre land, men også til vekst og utvikling lokalt og regionalt fordi handelen har skapt arbeidsplasser. Arbeidsplasser skaper som kjent aktivitet, sikrer bosetning og betyr skatteinntekter til samfunnet.

Eksempelet Yara viser hvor stor betydning åpne handelskanaler har for bedriftene, for regionen og nasjonen. Usikkerheten rundt USAs bygging av tollmurer, og Storbritannias brexit, er svært uheldig for eksportbedriftene våre. Uvisshet rundt toll og avgifter, kan redusere bedriftenes investeringer og vekst. Derfor er vi i NHO opptatt av å opprettholde en god EØS-avtale. EØS er vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for bedriftene. EØS-avtalen sikrer handel og arbeidsplasser.

I 2017 tilsvarte norsk eksport 35 prosent av BNP, mens importen tilsvarte omtrent 33 prosent av BNP. Norge er et åpent land når det gjelder handel, og mer åpent enn snittet i OECD. Derfor er det viktig at vi får mulighet til å eksportere det vi har de beste forutsetningene for å produsere. Vi har svært gode forutsetninger for å produsere mineraler, energi, naturopplevelser, fisk, teknologi, etc.

Internasjonal handel bør foregå så smertefritt, byråkratifritt og kostnadsfritt som mulig. Ifølge nye beregninger fra OECD, vil global verdiskaping per innbygger avta med 13 prosent på lang sikt, dersom tollsatsene heves til nivåene de hadde i 1990. For Norge, som handler mer enn gjennomsnittet i OECD, blir effektene enda større, 18 prosent ifølge OECD. Det tilsvarer mer enn hele verdiskapingen på sokkelen i dag.

La oss slå ring om de gode handelsavtalene vi har, blant annet gjennom EØS-avtalen. La oss jobbe videre for enda bedre avtaler både med EU og verden ellers. Det er en langt bedre strategi enn å kjempe imot inngåtte avtaler som sikrer vekst og utvikling i hele Norge.

Mer fra: Debatt