Debatt

Du har vår fulle støtte, Simon Malkenes!

Vi, ansatte på Holtet videregående skole, ønsker å uttrykke vår støtte til deg. Osloskolen anno 2018 har en rekke utfordringer som du har belyst sider av. Det skal du ha ros for.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På enhver skole skal elevene stå i sentrum og kjernevirksomheten for en lærer skal være undervisning. Kjernevirksomheten for Utdanningsetaten bør dermed være å tilrettelegge best mulig for dette til enhver tid.

Vi mener den behandlingen du er blitt utsatt for i etterkant av Dagsnytt 18, er urimelig, og vitner om at Osloskolen har et alvorlig problem med en ledelseskultur hvor omdømmebygging synes å være det viktigste, og hvor frykt og usikkerhet gjerne spres blant ansatte som motsvar til kritikk. Dette skaper liten endringsvilje og er uttrykk for stivnet politikk.

Vi tror det beste for Osloskolen ikke er stivnet politikk, men engasjerte lærere.

Vi mener at du, som oss, ønsker elevenes beste til enhver tid. Og vi synes at den debatten du fronter, er viktig og nødvendig. Vi mener også at du har blitt behandlet på en uakseptabel måte i etterkant.

Samfunnet er i rask endring. Det ser man også i skolen, som i dag er helt annerledes enn den var for bare 20 år siden. Det vet vi som har denne som arbeidsplass. En moderne skole har blitt en ekstremt komplisert organisme, og lærerrollen er utrolig mye mer differensiert enn tidligere. For mange lærere i Osloskolen har undervisning i selve faget, som egentlig er kjernevirksomheten vår, mer og mer blitt skjøvet i bakgrunnen i møte med disiplinærproblematikk. Har forvaltningsorgan og skolemyndigheter fått med seg denne utviklingen?

Det er en svært spennende og engasjerende jobb å være lærer. Men som i alle andre yrker, ligger muligheter for vekst og forbedring mye i organiseringen av selve arbeidet og i rammene man til enhver tid råder over.

Vi mener det nettopp er dette du har forsøkt å belyse i det budskapet du formidlet i Dagsnytt 18 den 5. mars 2018. Vi stiller oss bak den kritikken du fremsatte mot systemet i Osloskolen. Vi mener den er høyst legitim og viktig i den offentlige debatten.

Vi mener Osloskolen ikke er tjent med å dysse ned kritikkverdige forhold opplevd av ansatte. Vi mener at kjernevirksomheten til skolene i Oslo ikke skal være omdømmebygging i mediene, men gode timer i klasserommet.

Vi mener kritikken din retter seg mot et system som skaper et dårlig skole- og læringsmiljø for svært mange elever, en segregert Osloskole og vanskelige arbeidsforhold for involverte.

Vi mener ikke at du har krenket eller stigmatisert elevene dine med en virkelighetsbeskrivelse fra et klasserom i Oslo anno 2018 som mange av oss kjenner oss godt igjen i. Dette støttes av juristen Anine Kierulf i en kronikk i Aftenposten 20. april i år. Vi merker det ligger et stort hjerte og engasjement for elevene dine bak din ytring – i tillegg til et ønske om å endre et system som ikke er til det beste for dem.

Vi mener reprimanden du har fått, må trekkes.

Du har vår fulle støtte!

Innlegget er underskrevet av: Synnøve Veinan Hellerud, Britt Kari Ingebrigtsen, Finn Christen Hansen, Sabine Hall, Beate Jørstad, Morten Malmo, Guro Gammelsrød, Randi Christensen, Jannicke Hestås Minken, Kirsti Brevik, Mia Roaldsen Dahl, Knut Bryde, Britt Engell, Einar Ilner, Reza Mohajer Moghatri, Nisha Sankayan, Vetle Wetlesen Vedeld, Helge Glåmseter, Vegard Strand, Anita Fergestad, Nina Davidsen, Thomas Skjærbekk, Andrew Cornell, Leif Erik Gangmark, Ivar Melby, Hege Øverenget, Ottar Hals, Tua Lindgård, Christine Røberg, Gøril Stokke Nordli, Camilla Hasle, Hilde Mørk Matre, Matthew Goodheart, Kaja Walløe, Bjørg Ranang, Vemund Hjelle Midthus, Martin Anil Choudhari, Marianne Bjørndal, Tonje Høstad Silfenius, Maria Augestad, Simon A.B. Bear, Hanne Dahl Gulbranzen, Vegard Andreassen, Anne Kristin Beite, Nhat Xuan Dinh, Jeanette Storbråten Hagen, Morten Lie, Cathrine Müller-Nilssen, Gunn Anita Svensbraaten Hege Bache Svendsen, Sabina Music, Marigona Ahmeti, Elisabeth Hoel, Lena Marie Juvland Martinsen, Bisrat Laine Habtegiorghis, Abdul Motaleb Hamed, Keysa Ismail, Esben Nyhus

Mer fra: Debatt