Debatt

Kluss med menneskerettigheter

Menneskerettighetene er svært viktige for meg og for Frp. Forskjellige tolkninger av disse, derimot, er jeg ofte uenig i.

###
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Jeg blåser i menneskerettighetene», tror Simon Nordanger fra Senterpartiet (Sp) at jeg sa. Det tror han fordi Vårt Land trykket dette sitatet i overskriften til saken, som et generelt standpunkt. Overskriften var feil. Det jeg egentlig sa, var at jeg blåser i om noen mener det er en menneskerett å rope ut sine bønner over høyttaler for hele nabolaget. Dermed faller hele grunnlaget for innlegget mot meg bort -og jeg kunne avsluttet mitt her. Jeg skal likevel forklare litt rundt saken til andre som kan være interessert.

Nordanger ber meg ta min hatt og gå fordi han er uenig med meg. Jeg kan opplyse at det ikke bare ville vært et brudd på menneskerettighetene om jeg måtte gått av som stortingsrepresentant, det ville vært et brudd på grunnloven også. Jeg hadde forventet litt mer respekt for grunnlov og menneskerettigheter fra en som gjør seg høy og mørk i sitt forsvar av disse.

Menneskerettighetene er svært viktige for meg og for Frp. Forskjellige tolkninger av disse, derimot, er jeg ofte uenig i. Justisdepartementet skal i år 2000 ha ment at et generelt forbud mot bønnerop antagelig strider mot menneskerettighetene. Den tolkningen er jeg helt uenig i. Det kan umulig være en menneskerett å rope ut sine bønner for hele byen. Det vil i alle fall være på kollisjonskurs med andre rettigheter, som retten til fred fra unødig støy i sitt hjem.  At min rett til å vifte med armene, stopper der andres nese begynner, er en god leveregel. Bønnerop i bybildet kan like gjerne være brudd på andres rettigheter. Menneskerettighetene kan ikke avgjøre slike saker, dermed tar jeg det ikke spesielt alvorlig når slike argumenter fremmes.

Norske myndigheter blir ofte beskyldt fra forskjellige hold, blant annet FN, for å bryte menneskerettighetene. Noen ganger velger norske myndigheter å endre praksis som følge av det, andre ganger ikke. Myndighetene, med støtte av de fleste politiske partiene, velger med andre ord helt bevisst og ikke bry seg om at menneskerettighetene angivelig brytes, fordi vi har en annen oppfatning. Norske myndigheter har likevel respekt for menneskerettighetene, akkurat som jeg og Frp har.

Det er litt artig å observere at Sp er bekymret over at jeg ikke bryr meg nevneverdig om at noen mener bønnerop er en menneskerett. I fjor fremmet Sp et forslag på Stortinget som sannsynligvis brøt med menneskerettighetene. Sp ville at bare norske statsborgere skulle telles for å få statsstøtte til trossamfunn. Et godt forslag, men som sannsynligvis bryter menneskerettighetene. Velkommen om bord, Simon Nordanger, vi er i samme båt.

Mer fra: Debatt