Debatt

MDG vil ha fritidsklubbene tilbake!

I takt med nedleggelser av fritidsklubber, har det skjedd en økning i ungdomskriminalitet, spesielt i enkelte bydeler i Oslo. Oslo MDG vil sikre et ansvarlig antall fritidsklubber i bydeler og kommuner rundt om i landet, og ønsker derfor at fritidsklubber blir lovpålagt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Av Lars Thomte, lokallagsleder MDG Søndre Nordstrand og Kristina Lie-Hagen, styremedlem MDG Søndre Nordstrand

Forebygging og langsiktig satsing, er den beste investeringen vi kan gjøre for å sikre at barn og unge har en trygg og meningsfull oppvekst. Det høres jo både fornuftig og logisk ut. Men vi vet så altfor godt, at når spareknivene rammer bydeler og kommuner, ja da er det nettopp forebygging og langsiktig satsing, som ryker først.

Nedskjæringer har medført at flere hundre fritidsklubber har forsvunnet fra bydeler og kommuner over noen tiår, ifølge tall fra SSB/Kostra. I tillegg viser Klubbundersøkelsen 2016/2017 at det står dårlig til med fritidsklubbene som er igjen. De har svakere økonomi, mindre areal å boltre seg på, dårligere innhold og ungdommer og lederne får mindre de skulle ha sagt i interne prioriteringer.

Det er en urovekkende utvikling, og vi kan ikke lenger stå å se på at fritidstilbudene til barn og unge forsvinner en etter en. Ungdommer trenger flere sosiale møteplasser, ikke færre.

Gode sosiale møteplasser er spesielt viktig for familier med lav inntekt. Mange av disse familiene har ikke råd til å sende barna sine til dyre aktiviteter som krever både medlemskap og investering i utstyr. Når også fritidsklubbene forsvinner, står mange ungdommer ingen uten et eneste fritidstilbud.

Samtidig som vi ser en nedskjæring i fritidsklubber, ser vi en oppblomstring av kriminalitet og uro blant ungdommer. Kanskje vi skal stille oss spørsmålet: Er det en sammenheng?

Ungdomskriminaliteten blant unge under 18 år har vist en positiv trend med nedgang over lang tid, men de siste to årene har trenden snudd. Ungdomskriminaliteten har økt nesten 50% fra 2015 til 2017, ifølge kriminalstatistikken for 2017. Fritidsklubber er ett av flere viktige tiltak som kan hindre ungdommer i å havne i kriminelle gjenger. Da de unge trenger et sted å ha tilhørighet til, i sin søken etter en identitet.

Situasjonen er prekær og det er et stort behov for å tenke langsiktig og systematisk. Og som vi tidligere har foreslått, ønsker vi å gjøre fritidsklubber lovpålagt. Bare slik kan bydeler og kommuner, planlegge for en langsiktig satsning på fritidsklubbene, uten å bekymre seg for at de blir strøket fra budsjettene, så fort det rasler i spareknivene. Og for å unngå å tre fritidsklubber nedover ørene på bydeler og kommuner som allerede har gode og velfungerende tilbud, vil De Grønne basere ordningen på geografiske og sosioøkonomiske kriterier.

Nå er på tide at vi voksne tar litt ansvar og sender tydelige signaler til ungdommene våre om at de er viktige for oss, og at vi satser på dem. Fritidsklubbene er et godt sted å starte!

Mer fra: Debatt