Debatt

Nei, bilfritt sentrum blir ikke dødt

I altfor mange år har Oslo blitt bygget på bilens premisser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det renner over av gode miljønyheter i Oslo om dagen. Klimautslippene i Oslo gikk ned med 8 % på ett år og nye tall viser at Oslolufta ble betydelig forbedret i 2017. Det er færre passeringer i bomringen, økningen i antall kollektivreiser har aldri vært høyere, og dobbelt så mange som tidligere mener nå at Oslo er en trygg sykkelby. Dette er bare noen av grunnene til at Oslo har blitt kåret til Europas Miljøhovedstad for 2019. Oslo får verdenspressens oppmerksomhet for sine miljøtiltak. Sist ute er ordføreren i Buenos Aires som sier de har mye å lære av Oslo. Det gjør meg stolt. Hovedstaden er på rett vei.

Fra enkelte bilforkjempere hagler det med dommedagsprofetier om hvordan et bilfritt sentrum vil bli. Det er bra med tilbakemeldinger og involvering. Det vil sikre et bedre prosjekt og at viktige interesser ivaretas. Men det må være lov å ønske at traninntaket roes noe ned blant de mest ivrige bilforkjemperne.

Det hevdes fra enkelte hold at sentrum vil bli dødt uten biler. Det viktigste svaret på dette er at kun 7 prosent av de besøkende til Oslo sentrum i dag kommer med bil. Et stort flertall velger altså å forflytte seg på andre måter. Ved en totalsanering av bilismen innenfor Ring 1 vil fortsatt 9 av 10 mennesker være der. I denne sammenhengen kan man også minne om at sentrum flankeres av p-hus. Disse har kapasitet til 9.000 biler og dekningsgraden er i dag lav. Dermed vil tilgjengeligheten for kjørende fortsatt være til stede.

Arkitekt og byplanguru Jan Gehl forteller at hvis man legger til rette for gående og bylivet så vil flere bruke byen. Oslo er ett sammenhengende tettsted med én million innbyggere og god kollektivtransport. Om vi reduserer bilens plass vil tilgjengeligheten til sentrum bare bli bedre og bedre for gående, syklende og kollektivreisende.

Et sentrum tilrettelagt for gående med vakre gågater, benker, trær og lekeplasser vil virke mye mer inviterende og gi flere en grunn til å oppholde seg der. Bylivsundersøkelsen fra 2014 avslørte nettopp at folk savner sitteplasser, aktiviteter og trær i byen. Samme undersøkelse dokumenterer også at mesteparten av bylivet finner sted i de bilfrie områdene i aksen Jernbanetorget–Aker Brygge.

Mange av oss har vært i byer i utlandet – gjerne på størrelse med Oslo – hvor man kan nyte byen og vandre fra den ene bilfrie gaten til den andre. De bilfrie gatene byr på ro, redusert tempo, mindre forurensning og plass for mennesker til å oppholde seg på variert vis. Av den grunn har jeg klokketro på at Bilfritt byliv-prosjektet vil bli en suksess.

Det forbauser meg at deler av næringslivet er så negative. Hvor er det mest folk i dag og hvor er de høyeste leieprisene og omsetningen? I bilfrie Torggata og Øvre Slottsgate eller i Dronningens gate med stedvis 1,2 meter brede fortau? Vi har forsøkt noen tiår med smale fortau og bildominerte gater uten betydelig suksess i disse gatene. Er det ikke på tide å prøve noe nytt?

I altfor mange år har Oslo blitt bygget på bilens premisser. Til tross for at bilene utgjør en liten del av de reisende i sentrum opptar de størstedelen av plassen. Dette må vi nå snu på hodet. Og befolkningen støtter tiltaket: 55 % av Oslos befolkning ønsker et tilnærmet bilfritt sentrum. Ikke rart; det er de gående som utgjør bylivet og det store potensialet for næring og attraktivitet i sentrum, ikke bilene.

Jeg gleder meg til byrådet presenterer den nye områdereguleringen for sentrum og håper på en offensiv plan med et omfattende nettverk av gågater og sykkelveier. Og så må vi kunne forvente at byrådet følger opp med penger til å opparbeide nye gater og plasser. Oslo sentrum er nedslitt og har behov for et betydelig løft. Med både en områderegulering for bilfritt sentrum og friske midler fra beboerparkering og økte p-avgifter har vi både planen og pengene til å gjennomføre en viktig visjon for Oslo; Et sentrum hvor mennesker prioriteres over biler. Til stolthet og glede for innbyggerne, næringslivet og de tilreisende.

Mer fra: Debatt