Debatt

ESA tar ikke stilling til utflagging

Regjeringen venter ikke på en beslutning fra ESA om utflagging, men om statsstøtte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
I artikkelen «Stø kurs mot land» i Dagsavisen 26. mars heter det at EØS-tilsynet ESA skal bestemme om Color Line kan «flagge ut» Kiel-ferjene: «Nå venter både regjeringen og rederiet på en beslutning fra EUs overvåkningsorgan ESA, som skal ta stilling til om utflaggingen er akseptabel eller ei.»
Det stemmer ikke. Saken som står for ESA, handler om en tilskuddsordning i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Skip som er registrert i NIS, seiler under norsk flagg ­– akkurat som skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Det er norske myndigheter selv som fastlegger reglene for norske skip i NOR og NIS.
Det ESA behandler nå, er regjeringens ønske om å utvide en tilskuddsordning som gir rederiene tilbake skatt og arbeidsgiveravgift de har betalt for sjøfolk fra Norge og andre EØS-land. Det regjeringen har bedt ESA om å godkjenne, er altså støtte til rederier som ansetter EØS-sjøfolk om bord på norske skip registrert i NIS. Den planlagte utvidelsen av tilskuddsordningen henger sammen med regjeringens forslag om at rederiene selv i større grad kan velge mellom NOR- og NIS-registrering for sine norskflaggede skip. Hvis et rederi velger NIS-registrering, så kan tilskuddene gjøre det lettere for rederiet å beholde norske ansatte om bord.