Debatt

Sanner må begynne å høre på oss

Å påstå at bemanningsnormen "vil gi et skikkelig løft for de ansatte, og gjøre alle foreldre tryggere på at barna får en god dag i barnehagen" mener jeg det ikke finnes grunnlag for å si.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære Jan Tore Sanner, i ditt innlegg "Vi skal ha nok voksne rundt barna" fra 13.mars svarer du på småbarnsmor Caroline Omberg sitt innlegg. Du påstår her, som tidligere, at det ikke stemmer at de fleste barnehager har den bemanningen dere nå foreslår i bemanningsnormen, og viser til statistikk fra 2016. Da er det helt nødvendig å vise til statistikkportalen på udir.no som er fra 15.12.2017. Der fremkommer det at hele 73% av Norges kommuner har voksentetthet 1 voksen pr 6 barn, eller bedre. Det betyr at de fleste barnehager allerede har den foreslåtte bemanningen. På fylkesnivå viser statistikken at 11 fylker allerede har foreslått bemanning eller bedre, og at 7 fylker har dårligere.

For å være helt tydelig: 1 ansatt på 6 barn er IKKE god bemanning, spesielt ikke så lenge denne formuleringen blir stående som den gjorde i forslaget. Ordene "til enhver tid" knyttet til den foreslåtte bemanningen, ville gitt stor forbedring i barnehagehverdagen og gjort bemanningsnormen mer akseptabel for barn og ansatte.

Grunnen: ÅPNINGSTIDER. Barnehagene har lange åpningstider, som fører til at personalet går i vaktsystem. Det betyr at få timer hver dag, er alle på jobb samtidig. I løpet av disse få timene, skal pauser, møter, plantid og annet gjennomføres. Det betyr at det er kanskje 30 minutter igjen hvor alle samtidig er på jobb. Altså 30 minutter med bemanning 1 ansatt på 6 barn. Det er noe å tenke over og å ta innover seg i ferdigstillelsen av bemanningsnormen.

Det er riktig at det er store forskjeller i voksentettheten mellom barnehagene som har lavest og høyest bemanning, men dét kan ikke blandes sammen med at flertallet faktisk har den foreslåtte bemanningen allrede - for det er snakk om to forskjellige ting. Helt klart at vi ikke kan akseptere disse store forskjellene, og foreslått norm vil gjøre det bedre for de barnehagene som pr i dag har dårligere bemanning enn 1:6, altså for 27% av kommunene. For barnehagene i 73% av kommunene vil den foreslåtte bemanningsnormen ikke føre til noen forskjell i voksentettheten i forhold til i dag, og da kan det ikke kalles et "kjempeløft for hele sektoren", slik det ble påstått på God Morgen Norge 19.februar.

Du skriver at eier skal

"alltid vurdere bemanningsbehovet ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov"

, men tror dere eiere vil ta dette ansvaret? Et minimumskrav er det mange vil komme til å forholde seg til, for det er ingen hemmelighet at det å drive barnehager, er buisness. Det betyr blaa at det skal være økonomisk lønnsomt for eiere. Grunnen til at jeg tar opp dette, er at eksisterende Barnehagelov sier at

"Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.”

Det er også her eiers ansvar å vurdere hva som er tilstrekkelig. Dagens situasjon viser at dette ansvaret er det mange eiere som ikke tar, dette kommer helt tydelig fram gjennom historiene i kampanjen #uforsvarlig. Og da er det naivt å tro at eiere vil tilby mer bemanning enn de er pålagt gjennom lov i framtiden, når mange heller ikke gjør det i dag.

Du skriver også at

"Ombergs opplevelse av en barnehage som fungerer godt, deles med andre ord av mange foreldre."

Men hele Ombergs artikkel handler om at hun nettopp IKKE synes barnehagen fungerer godt, men hun gir topp score i foreldreundersøkelsen fordi hun vet det betyr mye for barnehagen og at de ansatte gjør så godt de kan innenfor de trange rammene de har.

Politikerne må ikke tro at foreldreundersøkelsen sier noe om barnehagens kvalitet, det den sier noe om er derimot foreldrenes TILFREDSHET. Her igjen er det to ting som ikke må blandes sammen. Barn og ansatte opplever barnehagens virkelighet, og ikke en virkelighet bygget på foreldrenes tilfredshet. Foreldrene er i barnehagen kun få minutter hver dag. Barn og ansatte er der hele dagen, fem dager i uken.

Derfor må Sanner, som andre politikere begynne å høre på oss som jobber "på gulvet" i barnehagene. Ikke eiere og ledere som sitter på sine kontorer, men på oss som er tilstede og som faktisk kan si noe om den virkelige kvaliteten. Vi har unik kompetanse på barns utvikling, derfor vet vi hva barna trenger. Derfor må dere begynne å høre på oss.

Vi lar oss ikke lure av hakk-i-plata-formuleringer om at bemanningsnormen er god og vil gi alle barn god bemanning. Det tror jeg heller ikke foreldre gjør, når de setter seg inn i saken.

Å påstå at bemanningsnormen

"vil gi et skikkelig løft for de ansatte, og gjøre alle foreldre tryggere på at barna får en god dag i barnehagen"

mener jeg det ikke finnes grunnlag for å si.

Jeg oppfordrer alle, også Sanner, om å følge kampanjen #uforsvarlig der hverdagshistorier fra barnehage-Norge blir delt. Daglig publiseres én ny historie fra kampanjen, her på Nye meninger. Der får man innblikk i uforsvarlige hverdager i forhold til barns sikkerhet, omsorg, bemanning, pedagogisk tilbud og ansattes arbeidsforhold. Også i barnehager med departementets foreslåtte bemanningen.

Mer fra: Debatt