Debatt

En bemanningsnorm i 3,5 timer hver dag

La meg oversette barnas hverdag til noe du er godt kjent med: voksenlivet. Hvordan hadde du opplevd hverdagen din om du på 2,5 måned hadde hatt 12 ulike sjefer på jobben din? Om du bestandig blir dratt vekk fra kona di fordi dere har for mye å snakke om?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære Jan Tore Sanner,

"Vi skal ha nok voksne rundt barna", skriver du i Dagsavisen den 13. mars. Bemanningsnormen som er foreslått vil sikre at alle barn får mange nok voksne rundt seg, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Det vil bety en slutt for forskjellsbehandling av små, forsvarsløse mennesker. Det vil bety en lik oppfølging for alle barn. Fantastisk!

Men hva innebærer egentlig den foreslåtte normen? På papir høres det trivelig ut: lekegrupper med 1 voksen og 6 barn, små samlingsstunder med 3 småtasser og 1 voksen. Men hvordan er virkeligheten?

Jeg vil ta deg med til Drømmeverden barnehage. En barnehage som ikke finnes. En barnehage der ingen ansatte har skulderskader, er utbrente, og der omgangssyken er ikke-eksisterende. I denne barnehagen er det en småbarnsavdeling med 12 søte små barn, og 4 ansatte. De jobber 7,5 timers dager og har betalte pauser. De går turnus med 4 forskjellige vakter og på avdelingen jobber 1 pedagogisk leder, en barnehagelærer og to dyktige assistenter.

En arbeidsdag med 4 ansatte betyr at det på avdelingen er 30 arbeidstimer per dag, og 150 per uke. Dessverre er det ikke slik at alle de 150 timene går til barna. Det forsvinner en god del timer til andre aktiviteter enn samvær med barn. Et lite regnestykke:

Pauser. 4*0.5t=2 timer per dag. 10 timer i uken

Plantid for pedagoger. 2*4t per uke. 8 timer i uken

Avdelingsmøte. 1t per uke for 4 ansatte. 4 timer i uken

Pedagogmøte. 1t per uke for 2 ansatte. 2 timer i uken

Av de 150 timer som denne avdelingen har til rådighet, forsvinner det 24 timer til andre nødvendigheter enn samvær med barna. Da sitter vi igjen med 126 timer med ansatte på avdelingen. Det vil si en teoretisk tilstedeværelse med barna på 31.5t i uken per ansatt, eller 6,3 timer per dag. Dette er ikke en veldig romslig bemanning, hvis man tar høyde for at ansatte jobber i turnus, og at de fleste barna har lenge arbeidsdager en personalet har.

Når man har vakter som er 7.30-15, 8.15-15.45, 9-16.30 og 9.30-17, så betyr det at alle 4 er på jobb mellom 9.30 til 15, det vil si 5,5 time. Når man trekker fra pausene, så er det en knappe 3,5 time igjen med alle voksne til stede, sagt at ingen pedagog har ubunden plantid, eller noen er på kurs. 3,5 time midt på dagen er alle voksne til stede, mens tidsrammen der alle barna er til stede er ofte 8.15-16.00

Men de voksne som er til stede med barna, har ikke gjort alle oppgavene som en barnehagehverdag innebærer enda.

De har ikke handlet inn til påskefrokosten. De har ikke hatt HMS-møter. De har ikke bestilt varer. De har ikke tatt en nødvendig 5-minutters samtale med en forelder. De har ikke gjort klar tralla før maten. De har ikke vasket over bordene etter maten. De har ikke satt på oppvaskmaskinen, og ryddet ut av den. De har ikke vasket kluter og smekker (eller tørket og lagt på plass). De har ikke hatt en drøftesamtale med styrer om det ene barnet som sliter sånn i overgangene. De har ikke hatt foreldresamtaler (en halv time per barn, to ganger i året). De har ikke hatt veiledningssamtalen med den ene assistenten som sliter med konflikthåndtering. De har ikke sjekket uterommet før alle barna skal gå ut. De har ikke strødd sand, eller fjernet istapper. De har ikke hatt assistentopplæring. De har ikke gitt opplæring til vikaren som kommer når en av de ansatte skal ha fri. De har ikke hatt møter med PPT og BUP. De har ikke sjekket temperatur på kjøleskap og notert avvik på vasken som lekker. De har ikke laget mat til matdagen. De har ikke hatt medbestemmelsesmøte. Ingen ansatte har vært på lederkurs. Ingen ansatte har gått på videreutdanning. Ingen ansatte har dratt på kurs for å holde seg faglig oppdatert.

Alle disse aktivitetene er hverdagskost i de aller fleste barnehager, og skal utføres av ansatte som i teori er 6,3 timer til stede på avdelingen. Du kan lure på hvor lite tid det blir igjen til å være med barna og ha aktiviteter som er i samsvar med og følger kravene fra den nye Rammeplanen.

Mens alle aktivitetene som jeg nevner ovenfor utføres av assistenter og pedagoger, så prøves det for harde livet å forberede barn med vedtak på hver eneste overgang en barnehagehverdag har. De observerer barn og setter i gang den lange og krevende prosessen med å få vedtak på barn som trenger en tettere oppfølging enn barn flest. Det er ingen unntak at en ansatt skal være tett på et enkeltbarn gjennom hele dagen, allerede lenge før det fattes vedtak.

De prøver å gjøre de minste trygge på oss voksne, de andre barna og hverdagen i barnehagen. De prøver å være der for han gutten som bare står i et hjørne og er utrygg, mens de har to barn på fanget som klorer hverandre. Man vasker opp etter glasset som veltet og barnet som tisset på seg. De prøver febrilsk å dele barnegruppen slik at ikke støynivået blir for høyt. For selv om vi har 3 år med høyskoleutdanning, så har ikke det noe påvirkning på hva vi orker og tåler i hverdagen. Det gjør oss ikke til hverdagshelter Jan Tore Sanner! Det gjør at vi går med konstant dårlig samvittighet ovenfor alle de søte små som man jobber med, og at kvaliteten i barnehagen ikke er bra nok.

Og dette er Drømmeverden barnehage. Her er det ingen ansatte med vondt i ryggen av å bære på mange små barn. Her har ingen omgangssyke eller influensa. Her er det ingen ansatte med syke barn. Her har ikke vikaren for vikaren sykt barn hjemme, slik at det må komme atter en vikar. Her er det ingen utrygge barn fordi det har vært 12 ulike vikarer inn på avdelingen i løpet av 2,5 måned. Og her er det en bemanningsnorm som følges, noe som ikke en gang kan sies for mange barnehager per dags dato.

La meg oversette barnas hverdag til noe du er godt kjent med: voksenlivet. Hvordan hadde du opplevd hverdagen din om du på 2,5 måned hadde hatt 12 ulike sjefer på jobben din? Om du bestandig blir dratt vekk fra kona di fordi dere har for mye å snakke om, og snakker for engasjert? Hva hadde du følt om du hver dag var usikker på hvem som kommer til å ligge i sengen din, hvem du vil sitte rundt matbordet med og ser på tv med? Hva gjør det med din trivsel i hverdagen? Hadde du følt deg trygg og ivaretatt?

Hver og en barnehage er forpliktet til å jobbe etter Barnehageloven. Kan du fortelle meg hvordan i all verden den foreslåtte bemanningsnormen i en vanlig hverdag som skrevet ovenfor er i tråd med § 18 i barnehageloven som sier at: “Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.”

Når historiene i #uforsvarlig bestandig handler om barnehager som ikke har råd til vikarer ved korttidssykdom, hvordan mener du da at barnehageeier skal sette inn ekstra ansatte på avdelinger der barna og de ansatte gir uttrykk for et behov for flere ansatte?

Jeg kan ikke være mer enig i utsagnet ditt om at det skal være nok voksne rundt barna. Men det skal gjelde i flere enn de 3,5 timer der alle ansatte er til stede på huset. Det burde gjelde til enhver tid. Ved sykdom, kurs, plantid, tidlig på dagen og sent på dgen og uavhengig av hvem som eier eller driver barnehagen. Det skal være opp til dem som er sammen med barna å bestemme hva som er best for barna. Ikke før disse rammene er nedfelt i loven, kan det snakkes om tilstrekkelig og tilfedsstillende bemanning.

Mer fra: Debatt