Debatt

Vi skal ha nok voksne rundt barna

Selv om vi får en lovfestet bemanningsnorm, skal eier alltid vurdere bemanningsbehovet ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Den foreslåtte bemanningsnormen er det tallfestede minstekravet til grunnbemanning.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Småbarnsmor Caroline Omberg kommenterer i Dagsavisen 9. mars mitt møte med en barnehagelærer på God Morgen Norge der vi snakket om hvor viktig det er med nok voksne i barnehagen.

Omberg skriver at den bemanningsnormen regjeringen nå foreslår lovfestet, allerede følges av de fleste barnehager. Det stemmer dessverre ikke.

Statistikk fra 2016 viste at antall barn per ansatt varierer mellom barnehagene. I de ti prosent barnehagene med lavest grunnbemanning, er det nesten to barn over tre år flere per ansatt enn i de ti prosent barnehagene med høyest grunnbemanning. De forskjellene kan vi ikke akseptere.

Derfor foreslår regjeringen å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning. Forslaget vil bli behandlet av Stortinget denne våren. Vi har også fastsatt et skjerpet krav til pedagogisk bemanning, for å få flere barnehagelærere blant de ansatte. Etter planen skal både den skjerpede pedagognormen og bemanningsnormen tre i kraft 1. august 2018.

En nasjonal bemanningsnorm vil sikre at alle barn får mange nok voksne rundt seg, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Det vil gi barna, foreldre og ansatte en mer forutsigbar barnehagehverdag, og bidra til at barnehagen kan gi omsorg og god oppfølging til enda flere barn.

Da forslaget var på høring, fikk det bred tilslutning. Et overveldende flertall mener at en lovfestet bemanningsnorm vil være med på å sikre at intensjonene i barnehageloven og rammeplanen blir oppfylt.

Selv om vi får en lovfestet bemanningsnorm, skal eier alltid vurdere bemanningsbehovet ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Den foreslåtte bemanningsnormen er det tallfestede minstekravet til grunnbemanning.

Vi har tusenvis av fantastiske ansatte som hver dag sørger for at barn trives og har det godt i barnehagen. Ombergs opplevelse av en barnehage som fungerer godt, deles med andre ord av mange foreldre. Det er jeg glad for.

Samtidig skal vi ikke si oss fornøyd. Vi ønsker enda høyere kvalitet i barnehagen. Derfor bruker vi nå over 400 millioner på å øke kompetansen. Det tilsvarer en dobling siden 2013, og styrker regjeringens satsing på etter- og videreutdanning. Det vil gi et skikkelig løft for de ansatte, og gjøre alle foreldre tryggere på at barna får en god dag i barnehagen.

Mer fra: Debatt