Debatt

Planene for Aker og Gaustad viser at Ullevål må bestå

Oslo universitetssykehus HF er planlagt videreutviklet med et stort akuttsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ullevål fases ut på sikt, og området kan da fristilles til byutvikling.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Utflyttingen fra Ullevål er planlagt i to faser. Fase 1 skal flyttes til Gaustad. Fase 2 kan plasseres på enten Gaustad eller Aker.

Planforslaget for Aker har vært på høring. Etter høringen ble grunnlaget endret til maksimal utnyttelse på 225.000 m2 (mot tidligere 167.000 m2) – sannsynligvis etter henvendelse fra HSØ for å få med fase 2 av Ullevål. Ny begrenset høring har frist 12/3-18. Det er kritikkverdig med så kort frist når grunnlaget er endret så mye. En utnyttelse på 225.000 m2 gir et for stort sykehus og raserer fredet bebyggelse.

Planforslaget for Gaustad har høringsfrist 19/3-18. Det er to alternative forslag som begge har store mangler. Utbygging i nord kommer i konflikt med fredete og vernete områder og kommer svært nær boligområder i nord. Dette alternativet anbefales ikke av Plan- og bygningsetaten. Utbygging i sør forutsetter lokk over Ringveien, noe som Veivesenet sterkt fraråder av tekniske og økonomiske grunner. Områdene her har også delvis ganske ny bebyggelse som må rives, og har delvis svært dårlig kontakt med resten av sykehuset. Skal også fase 2 flyttes til Gaustad må det bygges både i nord og sør.

Begge planforslagene finnes via Plan- og bygningsetatens hovedside, Tilbud og tjenester; Si din mening, for Aker under bydel Bjerke; for Gaustad under bydel Nordre Aker.

Konklusjon:

• Planforslagene viser at flytting av Ullevål vil bli svært vanskelig.

• Ullevål med traume-enheten og lokalsykehus for de bydelene som er der i dag må bevares.

• Aker må bygges ut som lokalsykehus for bydelene i Groruddalen.

• Rikshospitalet beholdes som et spesialisert sykehus for hele landet, med de utbygginger som trengs for å bedre forholdene der.

Mer fra: Debatt