Debatt

«Sanner ga barna mine finger’n»

Småbarnsmor er misfornøyd med kunnskapsministerens kunnskapsnivå.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære Jan Tore Sanner, du ga barna mine finger’n på God Morgen Norge. Billedlig talt. Jeg er småbarnsmor, og jeg er skikkelig misfornøyd med innsatsen din som kunnskapsminister. Her kommer en offentlig klage.

Nylig møtte du en av barnas helter, barnehagelærer Anniken Myrnes, på God Morgen Norge. Hun fortalte om hvor alarmerende den lave voksentettheten i barnehagene er. Du svarte med å si at det nå skal bli lovpålagt å følge den bemannningsnormen som de fleste barnehager allerede følger. Det var nettopp den normen barnehagelæreren du pratet med angrep, noe hun demonstrerte gjennom et svært godt, virkelighetsnært og praktisk eksempel.

Du demonstrerte glitrende hvor lav kunnskap du har om barnehagehverdagen, og jeg synes på ingen måte du svarte tilfredstillende på noe av det Anniken Myrnes fortalte deg. Jeg så en alvorlig ansvarsfraskrivende kunnskapsminister, med svært lav kompetanse når det gjelder barns utvikling og velvære.

Å være én voksen per sjette barn over tre år, ser greit ut på papiret, men de fleste barnehageansatte kan bekrefte at det er svært få timer i løpet av dagen der det faktisk er en voksen per sjette barn, selv om de følger den normen. Disse ansattes vakter skal nemlig fordeles på ti timers åpningstid, møter, matlaging og pauser. Det svarer du ikke på.

Når 15 barn er ankommet før tredje vakt starter, og en har tissa på seg og en har slått seg, så er det ingen igjen til å passe på de resterende 13 ungene, som ofte er stuet inn på et ganske lite areal. De resterende 13 ungene er fortsatt i en tid av livet der de primært er følelsesvesener og de trenger gode og trygge voksne som kan veilede dem gjennom konflikthåndtering. De voksne skal fremme barnas relasjonskompetanse, stimulere til språklæring, gi dem trygge, varme fang og fremme deres grunnleggende trygghet og selvfølelse. Denne jobben får de ikke gjort, når de skal slukke branner dagen lang.

La meg fortelle deg noe, Jan Tore: barn krangler, tisser på seg, slår, kaster leker, blir sultne, syke og får hjemlengsel. Alt dette skal en barnehageansatt forholde seg til før hen kan begynne å gjøre den «egentlige» jobben sin som er å forberede disse små verdensborgerne på selve livet og skolehverdagen som venter om få år. Jeg synes regjeringen prioriterte feil og bedrev grov ansvarsfraskrivelse når den i den nye rammeplanen påla barnehagene mer dokumentering og rapportering, i stedet for å gi dem flere årsverk og bedre kursing underveis som oppdaterer de ansatte på nyere forskning innen barns hjerneutvikling, emosjonelle intelligens og evne til å bli resiliente og konstruktive mennesker.

Vi trenger flere voksne som evner å vise kjærlighet og omsorg. En voksen som ikke bare må skifte bleie eller tørke søl, men som vil leke og tøyse. Med akkurat mitt barn. Hver dag. En som har tid til de gode samtalene. Tid til å fundere over livet. Lese bøker. Gå på oppdagelsesferd. Leke gjemsel. Vise glede.

Jeg trenger vel ikke fortelle deg hvor viktig trygghet og lek er for et barns evne til å lære og utvikle seg godt? Jeg regner med du har rådgivere rundt deg som kan fremlegge drøssevis med forskningsrapporter som dokumenterer at kjærlighet, relasjonskompetanse, selvfølelse og god lek er blant de aller viktigste faktorene for å bygge resiliente, nye verdensborgere. Jeg regner med det var denne kunnskapen som lå til grunn da den nye rammeplanen ble skrevet. Der er det mange fine ord og gode formuleringer. Og med dagens bemanningsnorm er den helt urealistisk etter min mening.

Til sist må jeg påpeke hvor trist jeg synes det var at du brukte foreldreundersøkelsen til ditt forsvar. Du viste til den, og sa at de fleste foreldre er veldig fornøyde med barnehagen. Dette er en sannhet med enormt store modifikasjoner. Jeg har selv tatt den undersøkelsen flere ganger, og som forelder svarer jeg innenfor de rammene som dere politikere gir barnehagen. Vi har nemlig helt fantastiske ansatte i barnehagen til mine barn. De er dyktige, kjærlige og har svært lavt sykefravær. De gjør virkelig det beste de kan innenfor de stramme rammene dere gir dem, og det betyr masse for dem med gode resultater på foreldreundersøkelsen. Derfor gir jeg dem topp skår. Det oppleves grovt urettferdig at du bruker dette imot barna mine. Hadde undersøkelsen handlet om rammene barnehagen må operere innenfor, hadde svarene mine vært ganske annerledes. Som småbarnsmor vil jeg ha flere voksne på jobb, mye større arealer til lek og mer kunnskap om kjærlighet og emosjonell kompetanse til de ansatte.

Jeg tror at dersom vi investerer mer i å lage en god barnehage med nok hjertevarme voksne, så vil vi se en skolehverdag med langt færre som havner bakpå, samt mindre mobbing. Det rådet kan du få gratis, Jan Tore.

Mer fra: Debatt