Debatt

«Metoo-hendelser må bli godkjent sykemeldingsgrunn»

Per i dag utbetales ikke sykepenger til sykdom som er relatert til arbeidskonflikt og psykososiale forhold på arbeidsplassen. Det må det gjøres noe med.

Bilde 1 av 2
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Denne historien er reell, men avsenderen anonymisert:

En vanlig mandag og jeg går på bakrommet for å koke kaffe. Hører det tusler i gangen og vet at det er mister eller monster X.

Han står bak meg. Jeg hører og kjenner pusten hans. Armene kommer sakte fram og tar rundt meg. «Savnet deg i helga», og så kjenner jeg de ekle bløte leppene som berører halsen min og et lett bitt.

Kjenner kvalmen som stiger i kroppen, pulsen som øker og blodet som fryser til is…

Taket rundt meg slipper, hendene stryker meg over ryggen. Alt er over på kort tid. Ingenting har skjedd.

Redselen for å møte vedkommende på bakrommet følger min hverdag og jeg føler meg aldri trygg. Jeg hater dette her – hater utryggheten, hater meg selv for det han gjør mot meg, føler meg maktesløs. Hvilke signaler har jeg sendt, som kan få vedkommende til å gjøre dette? Jeg ser ingen løsning på dette, hvem skal jeg prate med?

Metoo er et slagord som var ment å brukes fra overlevende til overlevende for at de trakasserte skal vite at de ikke er alene. Vi har historiene, vi har ofrene og vi har dem som har trakassert.

Veien må gå videre og vi må begynne å forebygge og ikke drive brannslokking. Dette må gjøres gjennom god systematisk HMS på arbeidsplassene og settes opp som en fast agenda på HMS-møter.

Hvert enkelt menneske må endre sine egne holdninger og sin egen kultur. Vi kan ikke lenger gå rundt og være likegyldige til denne problematikken og late som vi ikke ser eller hører om dette. Dette er viktig for det enkelte menneske og dets rett til å være trygg på jobb eller i andre engasjement.

Ser vi at noen blir trakassert, må vi gripe inn og gi beskjed om at dette er ikke greit. Dette handler om å bry seg om og vise medmenneskelighet!

Det har framkommet historier som har foregått over lang tid og som til slutt dessverre har endt i sykemelding. Er vedkommende ærlig, og sier at sykdomsbildet gjelder seksuell trakassering på arbeidsplassen, avsluttes sykepengene. Vedkommende må da tilbake til sin arbeidsplass og løse denne floken med sin leder, tillitsvalgt og verneombud. Hva om det er en av dem som trakasserer og som er grunnen til sykmeldingen?

Årsaken til dette er at det per i dag ikke utbetales sykepenger til sykdom som er relatert til arbeidskonflikt og psykososiale forhold på arbeidsplassen. De skjuler seg bak andre diagnoser, som muskel- og skjelletsykdommer, psykisk sykdom osv.

Derfor finnes ingen statistikk for sykmeldinger som er knyttet opp mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

Vi må jobbe for at sykdom påfølgende av seksuell trakassering må bli en diagnose som er godkjent sykemeldingsform. Dette for at vedkommende skal få riktig diagnose og ikke skjule seg bak en annen som ikke er relatert til vedkommendes sykdomsbilde.

I tillegg vil vi på sikt få en mer riktig statistikk hva gjelder trakassering. Dette er viktig for framtidige arbeidsvilkår.

Mer fra: Debatt