Debatt

KIKUTKOLLEN - BYANTIKVAR PÅ VILLE VEIER

Da antikvariske myndigheter er satt til å forvalte vesentlige kulturminner, er det betenkelig at byantikvaren i dette tilfelle har sviktet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Byantikvar Janne Wilberg har gitt dispensasjon fra fredningen av Kikutkollen. Vedtaket er påklaget til riksantikvaren. Det er grunn til å tro at han vil erklære dispensasjonen for ugyldig. Da antikvariske myndigheter er satt til å forvalte vesentlige kulturminner, er det betenkelig at byantikvaren i dette tilfelle har sviktet. Ved tidligere byggesøknader på kollen har byantikvaren, av helhetsgrunner, på det sterkeste frarådet utbygging, da det vil medføre en sterk konflikt med kulturminne- og kulturmiljøinteresser på stedet.
Hva er så forskjellen? Tidligere planer gjaldt boligformål i blokkbebyggelse for folk flest. Boliger som ikke krevde tiltak på den fredede del av kollen. Nå gjelder det et boligformål som krever dette. Altså kritiske tiltak i et kulturmiljø.
I samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta og grunneier Selvaag er det utviklet et kunstprosjekt med kontekstuell tilknytning til Kikutkollen. Det skal inneholde bolig og atelier for kunstneren Bjarne Melgaard. Det kan synes som om dette har fasinert byantikvaren.
Om kunstprosjektet er å anse som et samfunnsnyttig formål som kan overstyre fredningen tilligger ikke byantikvaren å vurdere. Byantikvaren er på ville veier.