Debatt

Intercity – fullfinansiering

Det er politisk enighet i Norge om at det skal bygges sammenhengende dobbeltspor i intercity, som første etappe på et mulig nytt nasjonalt høgfartsnett. Da mener jeg det er bedre å hoppe i det enn å krype i det (som nå).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bane NOR melder i sitt forslag til handlingsplan at det ikke er mulig å ferdigstille sammenhengende dobbeltspor i intercity på Østlandet så raskt som Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP 2018–2029). Ifølge NTP skal hele intercity være fullført om 17 år (2034). Ifølge forrige NTP skulle intercity være ferdig bygd om nå 12 år (2030). Ambisjonen og fremdriften går altså ned.

Jernbanebygging i Norge finansieres med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Når et prosjekt først er i gang så pleier Stortinget å bevilge pengene slik at fremdriften blir optimal. For å fullføre intercity og få nytte av investeringene må imidlertid mange delstrekninger bygges ut. Det var derfor ikke overraskende da Riksrevisoren i fjor kritiserte lav nytte av jernbaneinvesteringene. Det bygges litt her og litt der og litt nå og litt da.

Igangsetting av nye delstrekninger er gjenstand for årlige budsjettsalderinger. For eksempel var Bane NOR i høst klar til å sette i gang delstrekningen Kleverud–Sørli på Dovrebanen, men regjeringen trakk i bremsen og ville ikke foreslå å ta prosjektet opp til bevilgning. Det ble heller ikke foreslått oppstart av elektrifisering av Trønderbanen, til manges skuffelse. Jernbaneverket meddelte i 2012 at dobbeltspor i intercitytriangelet kunne bygges mest optimalt på 13 år (2026) dersom det ble gitt andre rammevilkår. Det er et forsiktig byråkratspråk for fullfinansiering.

Finansiering via årlige bevilgninger kan sammenliknes med om man som privatperson skulle betalt husbygging direkte av lønna ettersom man fikk råd. Det er ikke slik man gjør det. Man tar opp et lån og bygger ut raskest mulig. Ellers innen offentlig sektor er også fullfinansiering vanlig, så blir det bygd raskest mulig og mest mulig rasjonelt.

Med den spredte og usammenhengende utbyggingsstrategien blir sannsynligvis kilometerprisen høyere enn nødvendig. Helhetsperspektivet blir også lett borte. Gode løsninger kan bli barbert bort av årlige budsjetthensyn.

Det er politisk enighet i Norge om at det skal bygges sammenhengende dobbeltspor i intercity, som første etappe på et mulig nytt nasjonalt høgfartsnett. Da mener jeg det er bedre å hoppe i det enn å krype i det (som nå). Regjering og Storting må fullfinansiere hele intercity. Utbyggingsrekkefølgen bør bestemmes av Bane NOR etter en faglig vurdering.

Mer fra: Debatt