Debatt

Tid for fakta om ulv

Offisielle tall viser at EN eneste ulv tok livet av 840 av de 1849 sauene og lammene man regnet som ulvedrepte i fjor, og som det ble betalt erstatning for.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ulv generelt var ikke skyldig i stort mer enn ti prosent av totaltallet på 18.126 sauer og lam det ble betalt erstatning for. Jerv fikk skylden for 6700 sauer og lam. Ett faktum til: I fjor kom det 1293 søknader om erstatning, mindre enn halvparten så mange som for ti år siden, mens antall sauer og lam på utmarksbeite har økt noe i samme periode! Et sterkt argument mot den massive nedskytingen. Konsekvensen bør bli at Stortinget sørger for at rovdyrforvaltningen blir faktabasert.

Dagsavisen har fortalt at antatt berørte kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold viser til dels liten interesse for Miljødirektoratets tilbud om «konfliktdempende tiltak». Bare 16 av 26 kommuner søkte om tilskudd til, 13 fikk. I flere kommuner utløste tilbudet vrede i stedet for glede! Noen gjorde fysiske tiltak, andre satset på faktainformasjon om rovdyr.

Den storstilte jakten var ifølge Miljødirektoratet begrunnet i skadeforebygging, frykt og andre samfunnshensyn, slik Stortinget har formulert det. Begrunnelsen er ikke bærekraftig som argumentasjon!

Det er skammelig at frykt som er basert på myter, tradisjon og kultur blir brukt til rasering av det som ifølge statens egen rødliste faktisk er en «kritisk truet» dyreart. Internasjonalt pinlig!

Frykt som argument har til alle tider vært politisk effektivt og har i ulvedebatten vært benyttet som alibi for frykt for for lite elg og dermed tap av inntekter for de store skogeierne og færre elg for jegere. Både jegere og skogeiere vet trolig godt hvor lite farlig ulven er, men folks nedarvede frykt dyrkes og markedsføres kynisk. Derfor er det også så liten interesse for å gjøre noe forebyggende. Unntakskommunene viser mot og fornuft.

Mer fra: Debatt