Debatt

Bedriftenes verktøy mot sosial dumping

Myndighetene og fagforeningene arbeider imot virksomheter som benytter vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår til å utkonkurrere norske bedrifter. Bedriftene har imidlertid noen verktøy mot sosial dumping selv, og kan derfor engasjere seg mer

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Hvem skal bekjempe sosial dumping?

EØS-avtalen gir norske borgere og bedrifter muligheter for å tilby sine produkter, arbeidskraft og tjenester i hele det europeiske markedet. Gjenytelsen er at vi må akseptere at europeerne tilbyr det samme hos oss. Dette skaper utfordringer når de yter arbeid og tjenester under vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de norske, det som kan karakteriseres som sosial dumping. Da trues norske bedrifter og arbeidsplasser, og det kan dessuten skape uro og ubalanse i arbeidsmarkedet og svekke skatteinngangen. Problemet og virkemidlene er akkurat gjennomgått i en juridisk fagartikkel [i] , hvor spørsmålet har vært: må bedriftene bare vente på at Arbeidstilsynet stopper den sosiale dumpingen, eller kan de også gjøre noe selv? Det er ikke alltid at offentlige myndigheter har kunnskap, tid eller kapasitet til å gripe inn mot sosial dumping.

Bedriftenes egne våpen

Bedriftene har selv noen virkemidler til disposisjon. Som fagforeningene, så kan også bedriftene ta initiativet til boikott mot virksomheter som driver med sosial dumping, dvs. be andre om ikke å handle med den angjeldende virksomhet, ikke levere varer til den osv. Boikottloven krever i slike tilfeller at boikotten varsles, noe som igjen åpner muligheter for å fremskaffe beviser for sosial dumpingen ved domstolenes hjelp: kreve innsyn i arbeidsavtaler, lønnsforhold, arbeidstid mv. Boikott vil være mest effektivt der den gjennomføres i samarbeid med bedriftens fagforeninger og egen arbeidsgiverorganisasjon. Videre vil det kunne være mulig å kreve erstatning av den som bedriver sosial dumping, der bedriften kan påvise at den sosiale dumpingen har medført økonomisk tap. Ved anbudskonkurranser, herunder offentlige anskaffelser, kan bedriften gjøre oppmerksom på at konkurrent antagelig driver med sosial dumping, der opplysninger tyder på dette, og eventuelt kreve at kontrakten heves og lyses ut på nytt.

Aktivisere bedriftene for felles ansvar

Det er først og fremst offentlige myndigheter som kan slå ned på sosial dumping ved kontroller og eventuelle pålegg fra skattemyndigheter og Arbeidstilsynet, eller gjennom å allmenngjøre tariffavtalen på området, dvs. innføre minste lønns- og arbeidsbetingelser for alle ved forskrift. Bedriftene kan imidlertid selv ta initiativ til at de offentlige organene griper inn og gå til egen arbeidsgiverforening og be om boikott eller allmenngjøring av tariffavtale. Ved å aktivisere de bedriftene som rammes av sosial dumping, og støtte disse, vil arbeidet mot sosial dumping kunne effektiviseres, naturligvis under hensyn til at påstand om sosial dumping ikke skal misbrukes. Et godt, seriøst og konkurransedyktig arbeidsliv på rimelige vilkår er et felles ansvar for alle, ikke bare for myndighetene og fagforeningene.

[i] https://www.jusstorget.no/juridiske-virkemidler-mot-sosial-dumping/