Debatt

Duker for bedre velferdstjenester

Skribent Lina Aas-Eng mener i Dagsavisen at regjeringa duker for velferdsprofitører i sin regjeringsplattform. Det har hun helt rett i.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høyre mener offentlig finansierte tjenester til eldre, barn og andre med behov for enten pleie eller støtte skal være de beste tjenestene vi kan oppdrive. Men i motsetning til Aas-Eng vil ikke regjeringa begrense folks rett til gode, offentlige finansierte tjenester ideologisk, men sier ja takk til både offentlig og privat.

Kritikerne av private velferdsleverandører ser ut til å mene at offentlige tjenester er perfekt organisert i dag, og at mer kvalitet i tjenestene kun kan sikres gjennom mer penger. Da skjønner jeg at de blir irriterte når private omsorgsleverandører viser seg å levere like gode tjenester, samtidig som de tar ut overskudd av det de sparer på smartere organisering og lavere sykefravær. Når offentlige tjenester er dårligere organisert og koster mer enn de burde, så går det utover fellesskapets evne til å skape bedre tjenester til innbyggerne. I stedet for å kalle private for «velferdsprofitører», burde venstresida være mer bekymra over hvorfor ikke offentlige tjenesteleverandører klarer å få ned sykefraværet og levere bedre tjenester enn de private, selv når disse ikke har krav om profitt og kan bruke alle pengene på velferdstjenester. Private sykehjem i Oslo kunne lenge vise til lavere sykefravær enn de kommunale, noe som ikke kan tolkes som annet enn at de ansatte trives. Det private sykehjemmet Attendo Paulus på Grunerløkka, omtalt i Seniorsaken under overskriften «Norges beste sykehjem?», sier at god organisering av turnuser og stålkontroll på overtidsbruken gir lavt sykefravær. Det gjør at de sparer penger som de både bruker til flere aktiviteter for de eldre, og selvsagt også kan ta ut overskudd.

I Her og Nå på NRK kunne vi 18. august i fjor høre at gjennomsnittsbeboeren på norske sykehjem, offentlig eller privat, bruker 9–10 legemidler daglig, blant annet mot psykiske plager som angst, depresjoner og søvnmangel. Dette gir økt risiko for å dø, for fall, forvirringstilstander og at demens utvikler seg raskere. Oppsalhjemmet i Oslo ble brukt som eksempel på et sykehjem som tenker annerledes og får gode resultater. De har redusert medisinbruken til 4,2 piller daglig gjennom bedre aktivisering og oppfølging. Oppsalhjemmet er drevet av det private selskapet Norlandia, som også høster internasjonal anerkjennelse for å tenke nytt innen omsorg.

Erfaringen er at i kommuner der flere kan levere velferdstjenester, enten det er gode barnehager, sykehjem eller hjelp i hjemmet, så har kvaliteten på både de kommunale og de private tjenestene økt. Dette fordi de konkurrerer om å levere best mulig tjenester innenfor samme økonomiske rammer, blir inspirert av og lærer av hverandre. Så lenge kvaliteten på tjenesten er god så spiller det mindre rolle om leverandøren er offentlig eller privat.

Men på ett punkt er jeg litt enig med Aas-Eng, og det er at kvinnelig gründerskap overdrives noe i debatten om velferdsinnovatører. Selv om vi ofte ser kvinner med bakgrunn fra offentlig sektor starte for seg selv fordi de med sin erfaring ønsker å levere andre eller bedre tjenester enn de mener offentlig sektor gjør, så har profesjonalisering og krav til kvalitet, innhold og pris, gjort at familieeide barnehager og små leverandører har blitt kjøpt opp og integrert inn i større selskaper. Selskapene strømlinjeformer administrasjon, krav og kompetanse slik at de blir enda mer konkurransedyktige, både på pris og kvalitet, og dermed kan ta ut mer overskudd.

Den beste måten å redusere de privates profitt på, er at offentlige barnehager, sykehjem og omsorgstjenester leverer bedre tjenester mer effektivt og enten da konkurrerer ut de private eller drar bevilgningene ned. Synd venstresida og Lin Aas-Eng kun vil beskytte offentlig sektor gjennom å forby eller begrense private leverandører. Høyre vil både ha gode offentlige og private tjenester, fordi det er kvaliteten til innbyggerne som teller.

Mer fra: Debatt