Debatt

#JegErHijabi #HijabMittValg #Hijab-dagen og andre hashtags om #ValgFrihet

Starten på et nytt år bringer med seg nye påminnelser og avklaringer. Nylig lanserte L’Oreal sin nye kampanje med en slørkledd kvinne som en av sine frontpersoner. Dette skapte mye forundring så vel som forvirring blant seere som fant det ironisk at en hijab-kledd kvinne skulle promotere et produkt som er egnet for hårpleie. Amena, som til vanlig driver en skjønnhets- og livsstilskanal på Youtube, er kun en av mange muslimske kvinner som har gått ut til mediene for å redefinere de allerede eksisterende mytene og misforståelsene knyttet til det å bære slør. I forkant av selve hijab-dagen, den 1. februar, har enkeltkvinner så vel som organisasjoner prøvd å rette oppmerksomheten mot hva hijab er og ikke er.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Nylig har svenske medier uttalt seg om den svenske Ahmadiyya muslimske menighetens kampanje #JägÄrHijabi som har vært en inspirasjon hentet blant annet fra den kanadiske Ahmadiyya menigheten som først lanserte kampanjen. Også den norske menighetens medlemmer deler sine historier via hashtagen #HijabMittValg i sosiale medier og prøver å forklare sin bruk. Denne utbredelsen av både hijab-dagen og kampanjen er et godt eksempel på hvordan et globalt fellesskap har vokst frem de siste årene som et motsvar mot de politiske og ideologiske misforståelsene som har ført til en kriminalisering av konseptet hijab. Den 1. februar representerer ikke bare et valg men også den heterogene sammensetningen av hijab-bærende kvinner. For de som nettopp har oppdaget denne kampanjen er det flere aspekter som må tas hensyn til hva angår budskapet bak hijab-dagen.
 
Hijab er et valg om å bære eller ikke bære et slør

«Det er ingen tvang i religionen, for sannheten er visselig lett å skjelne fra løgnen.» (Koranen, 2:57)

Man trygt si at til tross for enhver antagelse at hijab-dagen ikke handler om presentere hijab som det beste valget og at samtlige kvinner – også ikke-muslimske – burde underkaste seg denne praksisen. Selv om det har det siste århundre vært en norm, eller nærmest en trend å likestille mindre klær med frihet, er det fortsatt mulig at enkelte kvinner ønsker å uttrykke sin frihet med friheten til å dekke seg til. Men ironisk nok lever vi i dag i en verden der man kan få betalt for å kle av seg, mens man kan betale en bot for å dekke til seg mer enn hva trenden tilsier. Hvis dette ikke sender feil signaler om kvinners rett til å velge, vil ingenting annet gjøre det. Hijab er en paradoksal frihetskamp.
 
Hijab betyr ikke å se bort fra de som er tvunget

«Sverd kan vinne territorier, men ikke hjerter. Tvang kan bøye hoder, men ikke tanker.» (Murder in the Name of Allah av Mirza Tahir Ahmad)

Et argument som oftest brukes i angrep mot de som velger å bruke hijab, er at man ved å bruke dette tvetydige stoffstykket klarer å ignorere og glorifisere tvangsaspektene som er knyttet til dens historie. Det finnes ingenting mer forferdelig enn å måtte underkaste seg en praksis med trusler om helvete, for slike trusler gir heller avsmak enn en forståelse for de filosofiske aspektene ved en handling. Gud skaper mennesket med en fri vilje og skjenker det evne til å vurdere, søke og finne tilfredsstillelse i det valget som tas. Så lenge en praksis er basert på frykt og angst, vil den ikke vedvare men heller bli en hindring i vår personlige utvikling. Uheldigvis har kulturelle konsepter som ære, ego samt en overfladisk tilnærming til Gud medført til at man bryr seg mer om «hva folk vil si» enn hva man selv ønsker å streve etter. Hijab er å se alle.
 
Hijab er ikke et indirekte budskap om at vi er bedre enn dere

«Og enhver har et mål som han strever etter. Og dere skal derfor kappes i gode gjerninger.» (Koranen 2:149)

Selv om et slør er et synlig uttrykk på en muslims religiøse tilhørighet er det på ingen måte et symbol på spirituell overlegenhet eller arroganse. Mange kvinner som bærer sløret kan være enige om at dette er en praksis som minner dem om å være ydmyke og fokusere på deres holdninger til andre. Hijaben er en av mange religiøse påbud og derfor ikke et stempel på den feilfrie troende. Hijab er en måte å streve på.  
 
Hijab er ikke et uttrykk for at kvinnen er et seksuelt objekt
Det er mange ikke-muslimer så vel som muslimer som misforstår påbudet slik den er presentert i Koranen, fordi man tror at tildekking handler om å straffe kvinnen for hennes seksualitet. Tvert i mot kan man som en hijab-bærende kvinne innrømme at bruk av slør og annet anstendig plagg avleder oppmerksomheten fra samfunnets over-seksualisering av kvinnen. Man tillater seg å være kvinne på egne premisser, spesielt når vi ser at det ikke er like lett å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet selv blant høyt utdannede, noe #metoo er et bevis på. Hijab er å bestemme over sin egen kropp.
 
Hijab er ikke et muslimsk fenomen

«En kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hodet, fører skam over sitt hode.» (Paulus første brev til korinterne, 11,3-10)

Selv om media i dag illustrerer hijab som en utelukkende muslimsk praksis har bruken av sløret eksistert lenge før religionen islam ble etablert. I dag brukes sløret av kvinner fra alle samfunn og religioner med ulike motiver og i ulik grad. Jødiske kvinner, hinduer, sikher og også kristne kvinner vil la seg assosiere med denne praksisen på en eller annen måte. Sløret er ikke et fremmed plagg i henhold den norske historien og kulturen. Hijab er ikke fremmed eller skummelt.
 
Hijab er ikke en begrensning
Hijab-dagen vil lære oss at det å «befri» en kvinne fra hennes hijab nødvendigvis ikke vil lede til noen fremgang for hennes frihet. Begrensningene ligger i våre hoder og ikke i hva vi har på hodet. Vi har kvinner fra alle samfunnslag globalt og lokalt som kjemper og strever for sine lidenskaper samtidig som de bruker et slør. Vi har studenter, lærere, butikkarbeidere, leger, husmødre, frivillige arbeidere og atleter som «til tross» for å dekke seg til klarer å være en integrert del av samfunnet. Hvis det finnes hendelser der hijab har vært en hindring har det vært på grunn av samfunnets holdninger knyttet til hijab og ikke plagget i seg selv. Hijab gir muligheter.
 
Hijab er ikke et tabu
Hijabdagen den 1. februar understreker at hijab er ikke et bortforklart emne som muslimske kvinner er redde for å snakke om. Vi er klare over at hijaben har blitt misbrukt, skapt misforståelse og frykt, men derfor er vi her for å dele erfaringer gjennom dialog, slik at vi kan oppnå mer åpenhet og våge å stille spørsmål uten å generalisere. Derfor har vi spurt hijab-bærende kvinner hva de mener om hijab.
 
«Min beslutning om å bære det religiøse plagget gikk ut på å fokusere på min indre istedenfor min ytre skjønnhet. I en verden der det overfladiske stadig dominerer, har Hijaben knyttet meg nærmere min Skaper.» - Naila
 
«Hijaben minner meg om hvem jeg er og gir meg en indre ro. Jeg føler meg vakker i den. Gjennom den kan jeg oppnå hva jeg vil og den er ingen hindring for meg. Jeg håper at ingen kan ta denne friheten fra meg.» - Najiya
 
«For meg er Hijab mer enn et plagg. Ingen kan tvinge det på meg eller av meg. Det er en del av min identitet, og den er bare jeg som har rett til å definere.» - Rabea
 
«Hijab er et valg jeg tok som fjorteåring, og jeg er stolt av dette valget. Hijab definerer meg og uten Hijab er jeg ikke meg selv.» - Imen
 
«Hijab er mer enn et hodeplagg for meg. Fra jeg startet med det ble det en del av livet mitt. Og uten det føler jeg meg ikke komplett. #hijabmittvalgminidentitet.» - Raziya
 
«Jeg valgte å bruke Hijab i en alder der jeg kunne forstå konseptet og bære den med stolthet uten noen form for kam eller usikkerhet. I dag kan jeg si at hijaben fullender troen min.»  
- Shazia
 
«Hijab er ikke kun et hodeplagg, men en klesstil som representerer frihet, beskjedenhet og likestilling. Et plagg som er med på å forsterke av mine mange identiteter i det norske samfunnet.» - Shahana
 
«Hijab gjør meg unik, annerledes og vakker. Det vakreste er at jeg tok dette valget selv og at jeg i dag er mer sikker på det enn noen sinne.» - Shamaila
 
«Hijaben representerer selvrespekt og skjønnhet. Den er ikke påtvunget, men heller selvvalgt som et plagg av pryd for min religion. I et fritt land som Norge, velger jeg å gå i plagget som representerer min personlighet og symbolisere mine verdier.» - Smamah
 
«Min Hijab er en stadig påminnelse om at jeg bruker det for å oppnå Guds tilfredsstillelse og at mine handlinger burde samsvare med min kjærlighet til Gud. Å bruke Hijab minner meg på at jeg har et ansvar med å opprettholde og representere min religion gjennom mine handlinger og ord.» - Shigufta
 

«Hijab lar meg føle meg fri. Min hijab gir meg identitet Og trygghet. Hijab gjør meg sterk og er en kamp som jeg må kjempe både mot meg selv og mot andre.» - Mubara

«Hijab er min proklamasjon om at jeg ikke lar meg undergrave av samfunnets forståelse av skjønnhetspress. Jeg velger min egen identitet, og hijab er min identitet. Gjennom den beviser jeg også hvordan fokuset skal og bør ligge på min personlighet, mitt indre, og ikke mitt ytre.» - Annum

 
Hijab er ikke en Hijab. Hijab er et valg. Hijab er en holdning.