Debatt

Kamp om omkamp

Kan Venstre klare å redde Oslo sentrum fra et monstrøst regjeringskvartal?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Regjeringen vil vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal».

Setningen er ganske unnselig og lite forpliktende, der den står som det siste kulepunktet på side 49 i den politiske plattformen til Høyre, Venstre og Frp-regjeringen. Den er ett av flere titalls eksempler på saker som skal tas opp til «vurdering». Men Venstre er fornøyd med at de har fått den inn: Regjeringen skal «vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal».

Som regel betyr ikke «vurdere» all verden, men i dette tilfellet kan det få store konsekvenser. Så lenge regjeringen skal se på om det kanskje ikke var så lurt med en massiv utbygging av et kjempekvartal likevel, kan man jo ikke sette i gang å bygge det. Hele prosessen kan ende med at vinneren av arkitektkonkurransen – prosjektet «Adapt» fra Team Urbis – aldri blir noe av. Det vil i så fall være godt nytt for alle som er glad i Oslos indre bykjerne.

Venstre generelt, og partiets nestleder Ola Elvestuen spesielt, har vært svært kritisk til de mastodontiske planene for et nytt regjeringskvartal. I tillegg har Elvestuen ønsket å bevare Y-blokka, som regjeringen og Statsbygg vil rive.

Når alle departementer, unntatt Forsvarsdepartementet, skal samles på et lite areal i Oslo sentrum, blir resultatet veldig store, veldig høye og veldig tette bygninger. Arkitektkonkurransen viste med all tydelighet at det ikke lar seg gjøre å løse oppgaven innenfor de rammene Statsbygg har satt uten at resultatet blir en gigantisk kontorørken. Etter planen skal det nå presses inn 144.000 kvadratmeter gulvareal på dette lille området.

I tillegg blir det ikke plass til cellekontorer for alle de ansatte i sentraladministrasjonen. Utsiktene til åpne kontorlandskap, underdekning – altså at det er færre kontorplasser enn antall ansatte, og clean desk – at man ikke har fast plass, men bytter på fra dag til dag – har ikke vakt spesielt mye begeistring i sentralbyråkratiet, for å si det forsiktig. Og det er det god grunn til. Denne måten å tenke kontor på er heldigvis på vei over i historien.

Kravene om omkamp, utsettelse og en runde til med vurderinger har fått stadig mer fart. Før valget lovet Ap at de ville ha en ny gjennomgang dersom de vant og kom i regjeringsposisjon. SV har også vært svært kritiske.

Det skjer ting på Stortinget. Et forslag om å bygge det nye regjeringskvartalet i tre har fått flertall. Ap, SV, KrF og Sp instruerte før jul regjeringen ved å be om at «trevirke skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet». Det i seg selv kan komme til å bremse utbyggingen fordi det må nye utredninger og tilpasninger til. Kanskje det ligger en mulighet for klimaminister Elvestuen her. I forslaget fra Ap, Sp, KrF og SV heter det at «trebyggeri kan halvere klimagassutslippene fra materialbruk uten økte kostnader».

Ola Elvestuen har tidligere sagt at Stortinget må komme på banen før beslutningene låses. I regjeringen han nå har gått inn i, har mye låst seg allerede. Det er et åpent spørsmål om han får gjort noe med denne hjertesaken selv om han er landets miljø- og klimaminister.

Høyre har fortsatt taket på kommunaldepartementet, der Monica Mæland har overtatt etter Jan Tore Sanner. Ifølge en parodikonto på Twitter er Monica Mæland så tøff at hun bruker tabaskosaus som øyedråper. Samme konto hevder at en gang Monica Mælands bil gikk tom for bensin, kjeftet hun så mye at den startet igjen. Hun har aldri fylt tanken siden.

Fullt så ille er det nok ikke, men Venstre får noe å bryne seg på når de skal ta omkampen om regjeringskvartalet med et departement der Mæland er ansvarlig statsråd. Statssekretæren som holder i denne saken er den samme som før: Paul Chaffey. Og han holder godt fast. Da Dagsavisen ville vite hva han legger i formuleringen fra plattformen, fikk vi ikke noe intervju. Men i en epost skriver Chaffey at Jeløyaplattformen ikke rokker ved regjeringens beslutning om å rive Y-blokken eller ved «regjeringens mål om å samle alle departementene (bortsett fra Forsvarsdepartementet) i det nye regjeringskvartalet».

Chaffey viser ellers til hva tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner sa til NRK dagen etter at plattformen var lagt fram. Det er interessant, for NRK ringte aldri til Sanner. De lagde en gladsak om Venstres gjennomslag og intervjuet en fornøyd Ola Elvestuen under tittelen «Slik kan Venstre krympe regjeringskvartalet». Da saken ble publisert, kontaktet Sanner NRK på eget initiativ for å slå fast at alle departementene skal samles og Y-blokka skal rives. Siden har det vært ganske stille fra Venstre.

Ola Elvestuen og Venstre trenger all den hjelpen de kan få for å redde Oslo fra et forvokst regjeringskvartal. Men de ser foreløpig ut til å få mer hjelp fra opposisjonen på Stortinget enn fra regjeringen de har valgt å gå inn i.

Mer fra: Debatt