Debatt

Hvorfor bryter du løfter, Solvik-Olsen?

Når fant du ut, Kjetil Solvik-Olsen, at det er greit å frata folk på jernbanen pensjonspenger? Når ble det greit at de som har viet arbeidslivet sitt til jernbanen, mister rettigheter?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Du har lovet at ansatte ikke skal betale prisen for jernbanereformen. Nå skjer det motsatte. 3.000 ansatte har utrygge pensjoner på grunn av reformen. Mange kan miste 40.000 kroner i året, i tillegg til å tape inntil 1,4 millioner kroner i AFP.

Vi snakker om folk som har stått på. Skrudd og vedlikeholdt. Vasket togene. Jobbet når andre sover. Satt helsa på spill for at togene skal gå. Hvorfor er det så viktig å ramme disse folka?

CargoNet-konsernet, Mantena og NSB Trafikkservice får dårligere pensjonsforhold på grunn av din reform. I Bane Nor er det full stopp i forhandlinger med ansatte.

Nå må jeg minne deg på følgende ord du har sagt i Stortinget: «Vi har vært tydelig på at vi ikke skal ta vekk opptjente pensjonsrettigheter i forbindelse med denne reformen. Det synes jeg ville vært smålig overfor dem det gjelder.» «Jeg må innrømme at det er viktig at man sikrer gode rammer rundt det som handler om pensjoner, vi skal ikke skape usikkerhet om det. Det er nettopp den jobben jeg prøver å løse. Stortinget vil bli informert og involvert så fort vi får de avklaringer vi trenger. Jeg vet ikke nå nøyaktig hvordan vi skal gjøre det, men intensjonen er at vi skal ivareta de rettighetene som folk har opptjent – noe annet synes jeg ville vært uhørt.»

Vi har løst pensjonsfloken i NSB Persontog. Vi i Norsk Jernbaneforbund har jobbet sammen med bedriftene på jernbanen. Deltatt for å gjennomføre jernbanereformen på en god måte.

Regjeringen har gitt penger for at ansatte skal kunne opprettholde sine pensjonsrettigheter. Men de avsatte pengene er for snaue, i tillegg til at midlene ikke omfatter alle ansatte. Dette kan få voldsomme følger for ansatte på 55 år eller eldre, som blir virksomhetsoverdratt til selskapet utenfor Statens Pensjonskasse. Det samme skjer med de ansatte i Bane Nor som skal konkurranseutsettes og privatiseres. Årsaken til dette er at ansatte har opparbeidede rettigheter til offentlig AFP-pensjon, ikke privat AFP. Det er krav til syv års opptjening i privat bedrift før du fyller 62 år.

Det betyr at renholdere i NSB Trafikkservice, verkstedarbeidere i Mantena AS, terminalarbeiderne i Cargonet, banemontører og elektroarbeidere i Bane Nor og andre grupper som er 55 år eller mer, risikerer å miste AFP-pensjonen sin.

Bedriftene har ingen mulighet til å bruke sin egenkapital til å kompensere for disse opptjente rettighetene, det må staten ta ansvar for, noe du også har lovet. Derfor må det gis en individuell rett for opprettholdelse av disse AFP-rettighetene, alternativt opprette ordninger som gir likeverdig kompensasjon. Du sier det med egne ord: «Det ville vært uhørt å frata folk rettigheter de har opptjent».

Mer fra: Debatt