Debatt

Spiralnekt-rettssaken basert på en myte

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz, som reserverte seg mot å sette inn spiral som prevensjon på kvinner, har vunnet ankesaken i Agder lagmannsrett og fått jobben sin tilbake. Saken var tema i Dagsnytt atten 27. November 2017.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Legen mener at kobberspiral kan sammenlignes med abort, og setter derfor ikke inn denne typen prevensjon av det hun henviser til som «samvittighetsgrunner». Denne overbevisningen ble gjengitt som fakta i gårsdagens sending av Dagsnytt atten. Legen og hennes advokat har fått lagmannsrettens medhold i at oppsigelsen bryter med menneskerettighetene.

Et essensielt poeng i denne saken har ikke blitt belyst: Jachimowicz sitt syn på kobberspiral som et «abortfremkallende prevensjonsmiddel» er basert på en gammel og utbredt myte om hvordan kobberspiralen primært virker; nemlig at et befruktet egg hindres i å feste seg i livmoren. Myten springer fra dyreforsøk utført av Doyle og Margolis i 1964, som en av flere spekulative forklaringer på hvorfor et fremmedlegeme i livmoren skulle hindre graviditet (myten er uten bekreftende faglig forankring).

Ved vanlig bruk av kobberspiral forekommer nemlig ingen befruktning. Kobberet i kobberspiralen har en toksisk virkning på spermiene som hindrer spermien i å komme opp i egglederne og befrukte egget. Det er altså ingen befruktning som avbrytes ved bruk av kobberspiral; ingen befruktning har funnet sted i utgangspunktet.

Det skal for ordens skyld nevnes at det finnes unntak for dette. Ved mistanke om uønsket graviditet kan kobberspiral brukes som nødprevensjon. Hvis man har hatt ubeskyttet samleie kan kobberspiral settes inn som nødprevensjon innen fem dager etter samleiet. I dette tilfellet vil kobberspiralen hindre et eventuelt befruktet egg å feste seg i livmoren. En eventuell start på en graviditet vil dermed avbrytes.

Bruk av kobberspiral som prevensjonsmetode kan på ingen måte sies å ha noen sammenheng med abort, eller kalles en abortlignende prevensjonsmetode. Nyere forskning viser at kobberspiralen virker ved å hindre befruktning på lik linje med hormonell prevensjon. Dette er standpunktet til WHO og the American Congress of Gynecologists and Obstetricians (ACOG).

Hele grunnlaget for denne saken er dermed verken medisin eller forskning, men en gammel, feilaktig myte om hvordan kobberspiral fungerer, og personlige moralske kompass basert på denne myten.

Mer fra: Debatt