Debatt

Milliardgaven til USAs rikeste

Skattereformen som ble vedtatt i helgen er Donald Trumps største og praktisk talt eneste seier i Kongressen hittil. Den er skreddersydd for hans private økonomi.

PROTESTER: Demonstranter protesterte mot skattereformen i New York søndag, med plakater av president Trump og hans svigersønn Jared Kushner. FOTO: EDUARDO MUNOZ/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Det største skattebedrag i historien.» Slik karakteriserer nobelprisvinneren i økonomi, Paul Krugman, skattereformen som det amerikanske Senatet vedtok natt til lørdag. Det dreier seg om enorme skattelettelser for store selskaper og de aller rikeste, og langt mindre lettelser for deler av middelklassen. Mens skattefordelene for næringsliv og rike gjøres permanente, er lettelsene for middelklassen av midlertidig karakter: De utløper senest i 2027.

For den amerikanske staten innebærer skattereformen – eller skattebedraget, ifølge Krugman – at gjelden øker med ett-tusen-fire-hundre milliarder dollar de neste ti år. Dette er et beløp som må betales av fremtidige generasjoner av vanlige amerikanere. Men det er verre enn som så: Fremtredende talsmenn for republikanerne, blant dem speakeren i Representantenes hus, Paul Ryan, varsler nå at neste skritt vil være å skjære ned på sosiale utgifter, i første rekke Social Security (alderstrygd) og Medicare (helseforsikring for de eldre).

Alderstrygden ble gjennomført under ledelse av president Franklin D. Roosevelt under depresjonen i mellomkrigstiden, mens Medicare ble vedtatt under president Lyndon B Johnson i midten av 1960-årene. Som velferdsordninger ligger disse et godt stykke bak dem man finner i andre industrialiserte land, blant annet USAs naboland Canada. Men de er likevel minimumsordninger som gir en form for sikkerhetsnett for gamle i USA. I tillegg kommer Obamas helsereform, som også angripes gjennom skattereformen, med det resultat at 13 millioner amerikanere mister sin helseforsikring.

Hele skattereformen er presset gjennom Kongressen uten høringer og uten forutgående utredninger. Det dreier seg om et komplisert dokument på 500 sider som neppe noen andre enn forfatterne kjenner det hele og fulle innholdet av. Den viktigste bestemmelsen består i en reduksjon av selskapsskatten fra 35 til 20 prosent. Tidligere har Representantenes hus vedtatt en tilsvarende skattereform. Men vedtakene i de to kamrene er ikke entydige, og de må derfor samordnes av en felles komité før den endelige skatteloven klubbes igjennom.

Bare en av republikanerne i Senatet, utenrikskomiteens leder Bob Corker, stemte mot skattevedtaket natt til lørdag, til tross for at mange andre hadde uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser det ville få. Det er dermed liten utsikt til at sluttbehandlingen skal ende annerledes enn voteringene hittil har gitt som resultat.

For president Donald Trump er skattereformen hans største, og hittil praktisk talt eneste seier i Kongressen, både på det politiske og personlige plan. Reformen er skreddersydd for presidentens private økonomi som han familiært har nektet å gi opp kontrollen over som president. Han eier over 500 selskaper som vil nyte godt av den enorme inntektsoverføringen fra vanlige amerikanere til de aller rikeste.

Republikanernes økonomiske politikk avtegner en tydelig ideologisk målsetting. Hensikten er å demontere deler av den føderale staten, både gjennom skattelettelser til næringsliv og de rikeste, og ved å svekke statens sosiale forpliktelser. USA har i dag en energiminister som har tatt til orde for å avvikle Energidepartementet, en miljøvernminister som ønsker å avvikle Miljøverndepartementet og en undervisningsminister som er motstander av den offentlige skolen. Det eneste departement der bevilgningene øker mer enn departementet selv har bedt om er Forsvarsdepartementet.

Presidentens tidligere sjefstrateg, Stephen Bannon, har i meget klare ordelag formulert det ideologiske fundamentet for denne demonteringen av den føderale administrasjonen, med unntak av forsvar og politi. Ekkoet av hans uttalelser lyder nå tvers gjennom det republikanske partiet, både i Representantenes hus og i Senatet. Republikanerne har flertall i begge kamre og viser vilje til å gjennomføre sin økonomiske politikk så lenge flertallet består. Samarbeid med demokratene anses som utelukket, de har vært holdt fullstendig utenfor forberedelsene av skattereformen. Bortsett fra å håpe på at fremtidige valg kan gi dem fremgang og kanskje flertall i Kongressen, virker demokratene lamslått og ute av stand til å mønstre noen effektiv opposisjon.

Den mest truende mørke skyen over Trump-administrasjonen kommer ikke fra politisk hold, men fra det føderale politiet, FBI, som under ledelse av sin tidligere direktør Robert Mueller gransker forbindelsene til Russland før og like etter valget. Her snører nettet seg stadig strammere sammen. Etterforskningen nærmer seg i faretruende grad presidenten og hans nærmeste. Etter at den tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn innrømmet å ha løyet om sine forbindelser til russiske myndigheter og samtidig har gått med på å samarbeide med FBI om etterforskningen, er det vanskelig å se at det stanser med Flynn. Flere og flere av Trumps medarbeidere trekkes inn i sirkelen av løgn og bedrag når det gjelder forbindelsene til Russland, og stadig flere piler peker mot den indre kretsen rundt Trump, blant annet hans nærmeste familie. At Trump selv har vært totalt uvitende om hva som har foregått virker usannsynlig. Hva Mueller og hans stab av etterforskere fortsatt skjuler i ermet vet ingen utenfor FBI. Ingen opplysninger kommer ut på annen måte enn gjennom offentlige uttalelser. Det gir denne granskingen og etterforskningen en karakter av uavhengighet, seriøsitet og troverdighet, som kan bli meget farlig for den amerikanske presidenten.

Mer fra: Debatt