Debatt

Unyansert om elbiler

Geir Martinussens innlegg i Dagsavisen 21. november viser at det er han som misoppfatter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Han har rett i at bestemmelsen om beboerparkering og ubegrenset fremmedparkering av elbiler virker mot sin hensikt. Men hans oppfatning om elbiler og strømproduksjon er ikke basert på kjensgjerninger.

Det er korrekt at produksjon av elbilen medfører et høyere CO2-utslipp enn en tilsvarende bensin- og dieselbil. Men likevel blir dette jevnet ut i løpet av maksimalt 30.500 kilometer.

Å vurdere at alt strømforbruk skulle regnes som om det var kullkraft er trukket ganske langt. Martinussen skriver om eksport til Europa.

Norge eksporterer ca. 17 TWh per år mens vi bruker ca. 120 TWh selv. Det at norsk strømforbruk skulle være basert på fossil- og atomkraftkraft skyldes bare den absurde opprinnelsesgarantiordningen som er en ren markedsbasert sporingsordning.

I virkeligheten bruker Norge den strøm den lager selv. Ikke en eneste KWh kommer fra utlandet. Et lite apropos: Europa produserer sin strøm per dags dato ca. 30 % regenerativt (Tyskland i gjennomsnitt med ca. 38 % og i oktober 2017 med over 44 %).

Samtidig nærmer kostnader for alternativ energiproduksjon seg kostnader for energiproduksjon fra fossil- og atomkraft.

Allerede i dag er det blitt billigere å produsere strøm med vindkraftverk på land enn med fossil- og atomkraftverk. Og i nær fremtid vil kostnader tilknyttet strømproduksjon være ca. like for begge produksjonsmetoder. Det skyldes blant annet at CO2-prisen vil øke og at prisen for fossile brennstoffer i fremtiden er usikker. Derfor er utbyggingen av alternativ energiproduksjon i sterk vekst.

Når man ser på CO2-utslipp når bilene vrakes står en bensin- eller dieselbil for ca. dobbelt så stort utslipp som for en elbil.

Det som ikke er nevnt i innlegget er problematikken tilknyttet NOx-utslipp av dieselbiler.

Mer fra: Debatt