Debatt

Helhetlig plan for Porten til Homansbyen!

Landsbyen bak slottet kan bli en av hovedstadens store attraksjoner, men står i fare for å bli et kulturhistorisk feilgrep med store konsekvenser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kvartalet «Lille Uranienborg» der Slottsparken møter Litteraturhuset, Cochs pensjonat, og Lorry inneholder bla. den fredete villabebyggelsen i Parkveien 27–31, og det sjarmerende bakgårdsmiljøet mot Hegdehaugsveien 28–30. Her finner vi et unikt og uoppdaget miljø som rommer ikke mindre enn den gamle Smia brukt av Slottet, en sveitservilla og «Styrtebad Karlsro», et av Oslos eldste bad. Den brostenlagte «Badehusgaden» løper fortsatt tvers gjennom gårdsrommet. Alt fra 1850–tallet.

Med andre ord et område som forteller om Oslos første byutvikling og historie etter at Slottet og Slottsparken begynte å ta form på 1840-tallet, delvis under ledelse av slottsarkitekt Linstow.

Kvartalet Lille Uranienborg har en åpenhet med lys og luft, gamle staselige trær og en atmosfære, som bare ber om å bli nennsomt utviklet med gjennomtenkt bebyggelse, gallerier og kunstneriske verksteder og små grønne lunger. Vi kan få en ny populær strøksgate mellom Slottsparken og Hegdehaugsveien.

Lille Uranienborg er da også av Fortidsminneforeningen, Byantikvaren og Riksantikvaren definert som et område av stor kulturhistorisk og nasjonal verdi.

Men ifølge dagens nye planer, uten øye for helhet og historiske sammenhenger, risikerer kvartalet nå å fylles med en rekke høyhus av betong.

Det eksisterer allerede en byggesak der investorgruppen Union Real Estate Fund søker om å få føre opp en større boligblokk i bakgården til Hegdehaugsveien 26. Investorene venter bare på en avgjørelse i Byrådet.

Hovedstadens politikere er opptatt av å fortette byen. Noen ganger må dette gjøres med tanke for mer enn optimalisering av kvadratmeter og utbyggeres ønsker på hver sine tomter. Man har i liten grad vært opptatt av helhetlig stedsutvikling i Oslo. Noen steder vil ensidig satsing på eiendomsutvikling få svært negative konsekvenser.

Med blokken i Hegdehaugsveien vil porten fra Slottet til Homansbyen bli lukket for godt, et område som nettopp kunne ha tilført hovedstaden en ny og spennende arkitektonisk og kulturell dimensjon.

Det er i hovedsak tre eiendomsbesittere i Lille Uranienborg. Vi venter spent på hva Bertel O.Steen vil foreslå å bygge i sitt gamle bilanlegg bak de nitidig restaurerte villaene mot Parkveien. Eiendommene inn fra Hegdehaugsveien, med f.eks Smia og Styrtebadet eksisterer det så vidt vi vet ikke nye planer for.

Oslos politikere og byplanmyndigheter må snarest sørge for en helhetlig plan for Lille Uranienborg, denne fantastiske muligheten for hovedstaden. Med andre ord en alternativ småskala-landsby som vil representere en kreativ og ny modell for fortetting i Oslo.

Mer fra: Debatt