Debatt

Besinn deg, Vebjørn Selbekk!

Så fulle av frykt er vi ikke, vi troende kristne.

Bilde 1 av 2

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er forståelig at en kristen redaktør, som i årevis har levd med utfall fra ekstreme muslimske miljøer, utvikler en redsel for islamsk påvirkning på norsk kultur. Med sin bakgrunn får Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk en spesiell stemme i det offentlige ordskiftet. Men han kan ikke bli stående uimotsagt bare fordi han mer enn de fleste har kjent trusler på kroppen.

Det må gå an å si: Nå går du for langt, redaktør Vebjørn Selbekk! Det er ikke akseptabelt at du bruker et så sterkt ord som snikislamisering fordi Stigeråsen skole i Skien leser noen vers fra Koranen i et julespill. Og det er også på sin plass å riste i Selbekk når han refser den lokale prosten fordi han ikke støtter opp om kritikken mot skolen.

Og man kan legge til enda mer: Vebjørn Selbekk skal på ingen måte bli sett på som en talsmann for det kristelige Norge når dette temaet debatteres.

Det var i en lederartikkel i Dagen at Vebjørn Selbekk gjøv løs på skoleledelsen. Det var vondt å lese, og jo mer jeg tenker på hva som ligger i denne sammensetningen av ord, jo vondere blir det.

«Snikislamisering er ikke noe godt ord», skrev Anne Birgitta Nilsen i et leserinnlegg i Aftenposten for tre år siden. Denne påminnelsen fra forfatteren av boken «Hatprat» gjelder fortsatt. Etter at partileder Siv Jensen lanserte begrepet på Frp-landsmøtet i 2009, er det blitt hyppig brukt for å nære opp om muslimfrykt.

Selv om ordet er lite godt, er det antakelig effektivt i anstrengelsene for å reise en politisk front mot innvandring til Norge.

Det er verdt å se hvordan Nilsen analyserer bruken av dette hyppig brukte ordet:

«Snikislamisering er en sammensetning av de to ordene ’snik’ og ’islamisering’. Det første leddet ’snik’ beskriver det andre leddet, på samme måte som i ordene ’snikskytter’ og ’snikreklame’. I sammensetningen er ’snik’ forbundet med innholdet i verbet å snike, som betyr å gjøre noe i det skjulte».

«Begrepet gir således inntrykk av at det foregår en skjult og bevisst islamiseringsprosess av Norge, men begrepet sier mer om brukernes oppfatninger av muslimene enn om faktiske forhold.»

Selbekk bør gjøre seg umake med å lese innlegget til Nilsen, og han bør også oppdatere seg på hvordan forholdet mellom kirke og skole nå er i Norge. Det er noen år siden biskop, prost eller prest har hatt instruksjonsmyndighet over en skoleledelse. Når Selbekk i en debatt i Dagsnytt atten gikk løs på prost Gunnar Thelin for unnfallenhet, er det nok en bekreftelse på at angstnivået er blitt i høyeste laget. Heldigvis maktet Thelin å slå godt fra seg i debatten i NRK.

Vebjørn Selbekk mottar sikkert noen heiarop for det som ofte kalles for «uredd tale». Så får vi andre troende kristne reise oss opp og si så høyt vi kan: Vi skal jobbe hardt og sterkt for å ta vare samfunnets kristne kulturgrunnlag, men vi skal ikke gjøre det ved å tillegge andre religioner motiver de ikke har. Det er urent trav, og vi ønsker ikke å bli knyttet til en tenkning som bidrar til å reise unødvendige fronter.