Debatt

Slik avlaster vi fastlegene

Det er på høy tid å benytte kompetansen til landets mest voksende helseprofesjon i et primærhelseteam for å avlaste fastlegene i en stresset hverdag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Debatten på NRK1 2. november om fastlegeordningen ble det fra flere varslet om fremtidig krise grunnet vanskelig rekruttering til kommunehelsetjenesten p.g.a. stor arbeidsbyrde med vesentlig flere oppgaver pålagt den enkelte lege fra offentlig hold, som er en utfordring i en hektisk familiær hverdag. Helsemyndighetene ytrer ønske om å satse på primærhelseteam med aktører fra flere autoriserte helsegrupper for å bøte på denne situasjon.

Gjennom over 30 år i en tverrfaglig klinikk med alle profesjoner har dette vært en ubetinget suksess. Man antar at 30–40 % av konsultasjonene i allmennmedisinsk praksis er nerve-, muskel-, skjelettplager. Offentlig godkjente kiropraktorer med 5–6 års universitetsutdannelse fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på disse fagområder. Kiropraktorene har selvstendig diagnose- og behandleransvar, fra 2006 kan de henvise pasienter til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som MR, CT og røntgen og kan sykmelde pasienter opp til 12 uker.

Behandlingen er delvis refusjonsberettiget fra det offentlige, er rask, trygg og funksjonsrettet med fokus på et liv i bevegelse. Resultatene er basert på vitenskapelig kunnskap og bred klinisk erfaring. Man søker å unngå sykeliggjøring, ønsker å avdramatisere enkle plager for store helsegrupper som stjeler mye tid i primærhelsetjenesten, og koster samfunnet betydelige beløp. Det er på høy tid å benytte kompetansen til landets mest voksende helseprofesjon i et primærhelseteam for å avlaste fastlegene i en stresset hverdag.

Mer fra: Debatt