Debatt

Nødvendig med ny SSB-sjef

Meyer bør gå tilbake som professor ved NHH, når hun ikke lenger har finansministerens tillit.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er tegn på svak dømmekraft når SSB-direktør Christine Meyer tar med seg advokat i møte med finansminister Siv Jensen. Det er slikt man gjør i møter med politiet hvis man er under mistanke for noe kriminelt. Meyer har ledet omstillingsprosessen i Statistisk sentralbyrå på en kriminelt dårlig måte, men hun har ikke gjort noe ulovlig i lovens forstand. Det er heller ikke lurt av Meyer å ta en kamp med finansministeren i full offentlighet. Det er en maktkamp Siv Jensen ikke kan tape uten å miste all troverdighet i denne saken.

Statistisk sentralbyrå er en viktig premissleverandør for samfunnsdebatten og for tariffoppgjørene. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret har solid tillit hos partene. Aukrust-modellen som er oppkalt etter SSBs legendariske forskningsleder Odd Aukrust, ligger fortsatt til grunn for tariffoppgjørene. Byråets årlige Økonomisk utsyn studeres med stor interesse av organisasjonene, politikerne og ikke minst mediene. SSBs statistikk er til å stole på. Byrået har i alle år hatt flere dyktige fagfolk. Dette har gitt SSB et solid omdømme, som under Meyers ledelse har slått store sprekker.

Omstillinger er nødvendig i alle organisasjoner. Det er en lederoppgave å finne smartere og mer effektive måter å jobbe på. En avgjørende forutsetning for å lykkes er at ledelsen oppnår forståelse fra de ansatte og fra sine oppdragsgivere om at endringen er riktig og nødvendig. Dette har sviktet i SSB.

Det er forunderlig at Christine Meyer har hatt så dårlig tid med omstillingsprosessen at hun ikke kunne vente på innstillingen fra et offentlig utvalg som har utredet SSB. Det sår en mistanke om at hun har hatt en personlig agenda og et ønske om å drive SSB bort fra byråets samfunnsoppdrag.

Meyer har ønsket å drive forskningen i retning mer teoretiske modeller. Hun stiller krav om at forskerne skal publisere i internasjonale fagtidsskrifter. Det sier seg selv at forskning om norske samfunnsforhold ikke er interessant for redaksjonene i slike blader.

Christine Meyer har bakgrunn som professor ved Norges Handelshøyskole.Meyer bør gå tilbake som professor ved NHH, når hun ikke lenger har finansministerens tillit. Der dyrkes markedsøkonomien og teoretiske modeller.

Mer fra: Debatt