Debatt

1. mai – totalitære regimer og symbolikk

Vil LO i Oslo, foran 1. mai 2018, sette foten ned for skjemmende elementer ved feiringen?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sett at de borgerlige partiene innstiftet en tradisjon med et stort felles torgarrangement, der de sammen med arbeidsgiverne markerte felles front mot fagbevegelsen og venstresiden, hvor de også markerte motstand mot formuesskatt og mot hovedregelen om faste ansettelser? Jeg går ut ifra at LO i Oslo vil være enig i at vi må innrømme dem retten til å avholde slike arrangementer?

Sett at enkelte ytterliggående grupperinger under et slikt arrangement viftet med det amerikanske sørstatskorset eller fascistsymboler. La oss også si at dette ble tolerert av arrangementskomiteen. Ville vi på venstresiden latt dette passere i stillhet?

I går var det 100 år siden Lenin og bolsjevikene styrtet den demokratiske omveltningen i Russland og gjennomførte et kommunistisk statskupp. Det totalitære regimet som straks ble innført, fikk tragiske konsekvenser for Russland og for folk og stater over store deler av verden, gjennom resten av 1900-tallet. Er det nå en passende anledning til å sette et historisk punktum for enhver assosiasjon med politiske krefter som forherliger totalitære regimer?

LO i Oslo er ansvarlig for den viktigste delen av 1. maifeiringen i Oslo hvert år. På arbeiderbevegelsens høytidsdag blir det store flertallet av oss satt i forlegenhet ved at noen vifter med gullstjerner på rød bakgrunn eller symbolet bestående av hammer og sigd. Det helt marginaliserte Norges kommunistiske parti, skriver i sitt prinsipprogram varmt om statskuppet i Russland i 1917. NKP tildeles stadig plass på Youngstorget 1. mai.

Vil LO i Oslo, foran 1. mai 2018, sette foten ned for skjemmende elementer ved feiringen? Kan man påregne at torg- og togvaktene vil slå ned på bruk av symboler som representerer totalitære regimer og ideologier – og at NKP ikke lenger vil bli tildelt oppstillingsplass på torget?

Kort sagt: Kan man påregne at LO i Oslo vil gjøre hovedstadens 1. maiarrangement til noe som eksklusivt er til for den demokratiske arbeiderbevegelsen? Dette er ikke et spørsmål om ytringsfrihet og det er heller ikke snakk om å nekte noen å ytre seg på 1. mai. Dette er utelukkende et spørsmål om hva det er kledelig at LO i Oslo, som vertskap, ønsker å invitere og/eller tolerere innenfor rammen av sitt arrangement.

Mer fra: Debatt