Debatt

Ikke rør hjelpemidlene våre!

Regjeringen vil gi kommunene mer hjelpemiddelansvar. Hvorfor bruke tid og ressurser på å ødelegge noe som fungerer?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Marianne Knudsen, fungerende leder i Norges Handikapforbunds Ungdom, og Synne Lerhol, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede

«Rullestolen er bena mine» er et vanlig utsagn. Og slik er det for mange av oss. Hjelpemidlene våre er helt nødvendige for at vi kan leve våre liv – aktivt og sosialt. Regjeringen vil gi kommunene finansieringsansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. For oss vil det bety at det blir dyrere og vanskeligere å få de hjelpemidlene vi trenger.

Det sies at Norge har verdens beste hjelpemiddelordning. Vi har gode hjelpemiddelsentraler og hjelpemidlene blir finansiert via den statlige folketrygden. Alle skal få dekket sine behov, uavhengig av hvor i landet de bor.

Norske kommuner er dyktige på mye, men de er også forskjellige. Vi kan ikke risikere at tilgangen til hjelpemidler blir avhengig av kommunebudsjettet eller av hva slags kompetanse som finnes lokalt.

De siste årene har vi sett flere angrep på hjelpemiddelformidlingen. Noen hjelpemidler er allerede tatt ut av folketrygden. Brukerne fortviler. Mange får ikke lenger de hjelpemidlene de trenger. Det hjelper ikke å ha rett, hvis hverdagen blir en kamp for å få rettighetene oppfylt.

Det å flytte hjelpemiddelansvaret kan fort bli en tapssituasjon også for kommunene som skal sørge for sine innbyggere. Vi har fagfolk i ryggen når vi sier at dette kan føre til at mange får større hjelpebehov og blir mer isolert. En høringsrunde før sommeren viste dessuten at de fleste kommuner faktisk ikke ønsker dette.

Hjelpemiddelformidlingen er ikke problemfri. Både søknads- og formidlingsprosessen kan være langdryg og kronglete. Vårt råd er: Sett heller i gang med forenklinger og effektivisering! Det kan gjøres uten å rasere det som fungerer.

Mer fra: Debatt