Debatt

Riktig om Islamsk Råd

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har strupet statsstøtten til Islamsk Råd Norge (IRN). Hun anbefaler nå ikke å utbetale andre del av statsstøtten for 2017. Dette er dramatisk for den islamske paraplyorganisasjonen. Men det er dessverre riktig avgjørelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Avgjørelsen kommer etter at tilliten kraftig ble satt på prøve i mars da IRN, etter å ha fått nær en halv million kroner av Kulturdepartementet til å styrke staben slik at organisasjonen skulle være bedre rustet til å bygge bru til storsamfunnet, ansatte kvinne som brukte det omstridte, ansiktsdekkende plagget nikab. Kulturdepartementet mener nå at IRN ikke lenger er i stand til å ivareta sine oppgaver som brubyggerorganisasjon og dialogpartner.

Statsrådens vurdering er helt i tråd med det Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sa til Dagsavisen i september: «Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante», sa generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. Rådet har ikke lenger tillit til IRN.

Det har heller ikke det muslimske miljøet. Det er på det rene at IRN ikke lenger kan sies å tale på norske muslimers vegne. En rekke moskeer har varslet at de vurderer å etablere et alternativ til IRN fordi de ikke opplever at organisasjonen representere dem. Styret i IRN er svært dominert av norskpakistanere, som igjen utgjør en liten andel av norske muslimer. Dagens styre har bare 25 prosent av medlemsmassen i ryggen.

En sterk og samlet islamsk organisasjon er viktig for å fremme toleranse og dialog. Vi ønsker en ny og mindre sekterisk organisasjon velkommen. Det er å håpe at en ny organisasjon kan bygge en sterkere og sunnere intern kultur. Muslimer er en minoritet i Norge, og i dagens klima utgjør de en utsatt gruppe som står sterkest samlet. Midlene som nå trekkes tilbake fra IRN skal lyses ut til andre dialogformål, og gårsdagens utvikling bør defor være grønt lys for andre islamske aktører til å komme på banen.

Les også: Nok en moské melder seg ut av Islamsk Råd

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra: Debatt