Debatt

Likestilling i fremgang

Kritikken i skyggerapporten til FNs kvinnekonvensjonskomité som hevder at likestillingen er svekket under de blåblå fremstår i beste fall som politisk farget. Det sier seg selv at denne ikke er nøytral når en av avsenderne er SVs kvinnepolitiske utvalg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Da Aftenposten gikk gjennom likestillingsresultatene etter tre år med Høyre og Frp i regjering, slo de fast at det var fremgang på nesten alle fronter. Færre kvinner jobber deltid, andelen barn i barnehage øker, andelen som bruker kontantstøtte minker, lavinntektsfamilier har fått billigere barnehage og flere har fått gratis kjernetid.

Det hevdes at regjeringen har svekket lovverket mot kjønnsdiskriminering gjennom å erstatte likestillingsloven med en felles diskrimineringslov. Men i tillegg til kjønnslikestilling, mente Diskrimineringsutvalget at en styrket, felles lov mot diskriminering ville gi rettstekniske forbedringer, bedre vern mot sammensatt diskriminering og samtidig ha en viktig signaleffekt. Mon tro om flertallet av norske kvinner mener de bør ha mer rett på et særskilt diskrimineringsvern enn for eksempel funksjonshemmede.

Men det er riktig at antall dager med foreldrepenger som fedre i gjennomsnitt tar ut har sunket etter at regjeringa reverserte den siste økningen av dedikerte uker til foreldrepermisjon for far. Med fem dager. Samtidig er det flere fedre som faktisk tar ut foreldrepermisjon.

Endringene i arbeidsmiljøloven blir tolket som rent ut kvinnefiendtlige, til tross for at en rapport fra Fafo, som neppe kan hevdes å være en høyrevridd tenketank, viser at bruken av midlertidige kontrakter ikke har økt etter at disse ble innført.

Likestillingsarbeidet går frem med Høyre og Frp i regjering. Når organisasjoner som normalt fremstår som partipolitisk nøytrale, velger å signere en rapport sammen med SV svekker det deres troverdighet i arbeidet for reell likestilling. Det er synd, for konstruktive bidrag er mer enn velkomne for å løse faktiske likestillingsutfordringer i Norge.

Mer fra: Debatt