Debatt

Snakk sant om bostøtten, Høyre!

Høyre lyver om bostøtten. Ordningen er ikke bedret, tvert imot er det nå færre som får denne helt nødvendige hjelpen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Ina Dølerud, stortingskandidat for Helsepartiet i Vestfold

I Stavanger Aftenblad 8. august hevder Aleksander Stokkebø (Høyre) at «Høyre i regjering har sikret en mer rettferdig bostøtte». Han sier videre: «De som trenger bostøtte får en støtte tilpasset sin økonomiske situasjon, (…) Dermed har vi tettet et hull i det sosiale sikkerhetsnettet, slik at færre faller utenfor, og flere løftes opp.»

Hvordan kan det da ha seg at 24.143 færre husstander mottok bostøtte i juni 2017 enn i juni 2015?

Etter at uførereformen ble innført 01.01. 2015, økte bruttoinntekten til de som mottok uføretrygd. Dette skjedde uten at inntektstaket for bostøtte ble hevet. Mange uføre mistet bostøtten. Høyre lovet å forbedre bostøtteordningen. En forbedring for hvem? Taket for å kunne motta bostøtte er satt så lavt at de som mottar minstesats ikke får bostøtte, unntatt i Oslo. De mottar nemlig 388 kr for mye for å kunne få denne ytelsen.

Den som mottar uføretrygd har allerede mistet mye av inntekten sin, samtidig som helsen sin. Det siste du trenger er å miste muligheten til et trygt sted å bo. Antall bostøttemottakere synker, mens kommunenes utbetaling av sosialhjelp øker. Utbetalingene har økt med over 10 % de siste to år. I fjor oversteg utbetaling av sosialhjelp 6 mill kr. Hvilket Norge er det Høyre ønsker å skape hvis de mener at dette er et godt virkemiddel?

Ønsker Høyre at uføre må gå på sosialen for å ha en trygg bolig? Må Høyre påminnes om at det er lovfestet at uføretrygd og støtteordninger skal holde et slik nivå at alle uføre kan fastholde en nøktern livsstil hvor alle basale behov er dekket? Slik er det altså ikke for mange i dag.

Dette vil Helsepartiet gjøre noe med! Vi vil gjennomgå bostøtteordningen og sørge for at svake grupper får den nødvendige støtten til å bygge opp verdige liv, der trygghet og helse ligger til grunn for gode liv.

Mer fra: Debatt