Debatt

Skolen trenger miljøterapeuter – ikke «verstinglister», sikkerhetssluser eller vektere

Å hindre voldsbruk i videregående skole ved å iverksette slike tiltak, er som å tisse i buksa en kald vinterdag – det varmer med en gang, men blir etter hvert både kaldt og smertefullt.

Bjørnholt videregående skole.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen har i flere artikler i løpet av sommeren skrevet om vold på videregående skoler. Senest 23. august refererer avisen til Oslo-politiet som har utarbeidet en «verstingliste» med nær 40 navn på elever som knyttes til vold og narkotika. 17. august kunne vi lese at Bjørnholt videregående innfører adgangskontroll med sikkerhetssluse. På Ulsrud videregående skole har man hyret inn vektere. Det er bra at elevenes og de ansattes behov for trygghet tas på alvor, men dette er feil medisin.

Videregående skole er krevende for en rekke ungdom. Mange sliter med motivasjon og risikoen for å droppe ut er stor. Dette er ofte ungdom som trenger tett og nær oppfølging av fagfolk. Utdanningsetatens løfte om tettere oppfølging av disse ungdommene med blant annet et samtaleprosjekt mellom barnevern, politi og skole, er bra, men ikke nok. Vi trenger tiltak som både kan hjelpe den enkelte elev og bidra til å styrke skolens psykososiale miljø.

Fra flere hold hevdes det at vi trenger et bredt sammensatt skolemiljøteam bestående av flere ulike profesjoner. Fellesorganisasjonen FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere som jobber som miljøterapeuter i grunnskolen og i videregående skoler. Disse har kompetanse til å snakke med barn og ungdom, løse konflikter og hjelpe barn som av ulike årsaker strever, mistrives eller utøver vold.

Vi mener derfor at alle skoler bør ha ansatte med sosialfaglig kompetanse.

Vi mener at Utdanningsetaten må sette av mer midler til å styrke miljøarbeidet i skolen. Vi trenger en målrettet og langsiktig plan for å styrke det psykososiale arbeidet i skolen. Tiltakene som nå er satt inn vil i beste fall skape ro og orden på kort sikt. På lang sikt er vi redd de vil virke mot sin hensikt.

Mer fra: Debatt