Debatt

Bogerud trenger en møteplass

Vi trenger flere arenaer der folk kan treffes. Vi trenger hjelp til å forstå samfunnet vi er en del av.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ordskyen fra innbyggermøtet på Skullerudstua 30. mai, hadde «møteplasser» som det klart største ordet. Møteplasser er altså viktig for folk i Østensjø bydel. Men hvorfor er det viktig?

Vi har alle mulige slags folk i bydelen vår, og vi trenger flere arenaer hvor folk kan treffes og være sammen. På tvers av alle forskjeller.

Jeg har sendt noen innspill til bydelen, i forbindelse med at jeg ønsker å være med på å etablere en samfunnskafé på Bogerud/Skullerud. Helst skal lokalene være i første etasje i det nye OBOS Bogerud torg, og driftes i samarbeid med OBOS, Nabohjelp, Oslo kommune, Nav og Østensjø bydel. Blant annet.

Vi trenger en møteplass, hvor de som kommer nye hit, kan treffe på hyggelige mennesker som har vært her lenge. Noen som vil møte dem med et vennlig smil, se dem, hjelpe dem, og kanskje ta en kaffe med dem. Både de som jobber der, og de som er kunder, vil kunne være med på å skape et godt sted å være. Vi trenger flere arenaer for informasjonsutveksling. Hjelp til å forstå samfunnet vi alle er en del av. Borgeropplæring. Kulturoversettelse.

Det er mange uutnyttede ressurser blant oss. Vi må finne noe å bruke disse til. Alle kan – og bør – brukes til noe, og folks hverdag kan fylles med noe. Helst noe samfunnsnyttig. Ungdommer kan hjelpe til med å holde omgivelsene våre rene og ryddige. Rusfrie kan servere kaffe. Bestemødre kan bake boller eller lage mat sammen med en husmor som ikke snakker norsk. Noen som ikke er i jobb i dag, kan reparere leker, og sørge for sortering av avfall, og et enkelt system for ombruk, veldig gjerne i samarbeid med for eksempel Bøler frivilligsentral sitt Gratishjørne.

Møteplassen kan være en tilleggsarena for formidling av kurs og aktiviteter som foregår i lokalmiljøet.

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har samlet noen gode råd om utvikling av lokale møteplasser. De definerer møteplasser som «en organisert tilrettelegging for dialog og samhandling mellom representanter for innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter. Målet er gjensidig forståelse, informasjonsutveksling og brukermedvirkning.»

IMDI viser videre til at et velfungerende demokrati forutsetter at alle grupper i befolkningen deltar i beslutningsprosesser på ulike nivåer. «Innvandrere er fortsatt, bortsatt fra i noen store byer, relativt lite representert i politiske beslutningsprosesser i Norge. Det er derfor viktig å sikre at deres stemme blir hørt gjennom andre supplerende lavterskelordninger som lokale møteplasser.»

Får vi flere møteplasser mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen sikrer vi bedre medvirkning fra innvandrere, mer kunnskap om innvandrermiljøer i kommunen, noe som igjen kan gi bedre kommunale tiltak, og færre konflikter.

Jeg ber om at grupper som «Et levende Bogerud», Bøler frivilligsentral, og andre som ønsker en møteplass i nærområdet vårt, støtter forslaget om samfunnskafeen. Dere er allerede veletablerte grupper (på Facebook), og jeg trenger deres støtte. 31. august har vi nytt idémøte. Jeg gleder meg, og håper på mange gode ideer.

Mer fra: Debatt