Debatt

Fire politiske partiers meninger om livsforlengende kreftmedisin

Jeg kontaktet alle partiene og spurte hva de mener om kreftmedisin til alle. Partiene på venstresiden svarte. Høyresiden svarte ikke.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

DETTE MENER FIRE POLITISKE PARTIER OM KREFTMEDISIN TIL ALLE

Her ser du hva partiene Rødt, SV (Sosialistisk Venstreparti), MDG (Miljøpartiet de grønne) og Helsepartiet mener om livsforlengende kreftmedisin til ALLE.

Onsdag 12. juli 2017 kontaktet jeg alle politiske partier med følgende spørsmål : «Hva mener ditt parti om livsforlengende kreftmedisin til alle» ? AP (Arbeiderpartiet), Venstre, KRF (Kristelig Folkeparti), SP (Senterpartiet), Høyre og FRP (Fremskrittspartiet) svarte ikke. Ikke rart at høyresiden glimrer med sitt fravær for de støtter legemiddelindustriens profitthaier.  I min henvendelse foreslo jeg også innsamling til et fond – Kreftmedisin til alle.

Rødt svarer

Hei ! Vi er for et gratis offentlig helsevesen, der alle får den medisinske oppfølgingen de trenger.

SV svarer

Hei Gunn ! Dette har vi rett og slett ikke tatt stilling til enda, men vi skal ta det med oss videre når vi går i gang med å utvikle ny politikk etter valget. Generelt kan vi si at det ikke er akseptabelt at mennesker dør som følge av at kreftmedisiner blir ansett som for dyre av helsemyndighetene. Dersom vi mener alvor med at Norge skal være en velferdsstat der alle får etter behov må vi være villig også til å investere i dyre kreftmedisiner for pasienter som trenger det, forutsatt at medisinene ansees som trygge nok til at de kan godkjennes for bruk i Norge.

MDG svarer

Hei Gunn ! Flott å se ditt engasjement for denne saken ! MDG vil utrede fjerning/endring av patentsystemet for legemidler, noe som kan bidra til å gjøre medisin billigere og slik mer tilgjengelig for de som trenger det. Mer generelt er vi også innstilt på å jobbe for å løse markedssvikten som hindrer forskning på de viktigste sykdommene og som hindrer verdens befolkning tilgang til livsviktige medisiner. MDG ønsker deg lykke til med kampanjen !

Helsepartiet svarer

Det forundrer stort at Kreftforeningen er så usynlige, så tamme, så lite interessert i å virkelig gå inn for å løse dette. De klarer det i andre land og vi har den tykkeste lommeboka i Europa og den minste befolkningen. Det er klart vi kan løse dette. Et fond (Kreftmedisin til alle) ville lagt enormt press på Kreftforeningen nettopp fordi DE burde startet den innsamlingen, men det ønsker de ikke. Vi sparker dem bak og etterspør mye mer pågåenhet fra dem. Veldig godt at du gjør det samme.
Om få uker der det valg og vi vet nå hvilke partier som mangler engasjement i denne viktige saken .
Gunn Pound